x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYP3 Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat - Sosnet verkkokurssi 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tiedollisesti yhteisötyön teoreettis-käsitteellisen taustan, tuntee yhteisösosiaalityön ammatillisen perinteen ja käytännöt sekä kykenee taidollisesti sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön verkko-oppimisympäristössä.

Yleiskuvaus

Ilmoittautuminen Sosnetin verkkosivuilla 1.-16.12.2016.

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Opettajat

Irene Roivainen, Vastaava opettaja

Opetus

16.1.2017 – 19.3.2017

Lisätiedot

Kurssi korvaa perusopintojen jaksot STYP3A Yhteisölliset voimavarat 3 op ja STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo 2 op.