x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
YKYYHT3 Toiminta, tulkinta ja tieto 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiset opinnot/YKY
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhteiskunta- ja kulttuuritieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä, tuntee laadullisen tutkimuksen menetelmiä, osaa lukea ja arvioida laadullista tutkimusta sekä arvostaa erilaisia tiedon muotoja. Opiskelija ymmärtää ihmisten toiminnan ja kokemuksen tutkimuksen merkityksen. Hän osaa asettaa tiedon ja vallan väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä ja keskustella niistä. Hän tunnistaa yhteiskunnallisten erojen ja hierarkioiden merkityksen yhteiskunnallisen tiedon tuotannossa ja ymmärtää yhteiskunnallisen marginalisaation, huono-osaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kysymyksiä.

Yleiskuvaus

Kurssin suorittamiseen sisältyy 1) luentojen seuraaminen, 2) luentoihin liittyvien oheisartikkelien tai muun materiaalin läpikäynti, 3) luentoja ja artikkeleita/oheismateriaalia käsittelevät ryhmäkeskustelut ja niiden raportointi Moodlessa. Luentoihin ja ryhmäkeskusteluihin osallistuminen ovat keskeinen osa opiskelijoilta kurssilla edellytettyä työtä. Luennoista tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa Moodle-alustalla 2 viikon ajan. Katsomalla luennot Moodlesta luennoilta voi olla pois enintään kaksi luentokertaa.

Luennot pidetään maanantaisin 9.1.-20.2.2017 klo 14.15-16.45 luentosalissa D10a 

 

Kurssin aikataulu ja sisältö

9.1.2017 Johdatus kurssin teemoihin

 • Jenni-Mari Räsänen: kurssin osaamistavoitteet, ohjelma, suorittaminen ja muut käytännön asiat
 • Kirsi Juhila: Toiminta, tulkinta ja tieto – näkökulmana toiseuden ja erojen tutkimus

16.1.2017 Sukupuoli, seksuaalisuus

 • Vera Virolainen: Naisvankien väkivaltakertomusten diskursiivinen tutkimus
 • Hanna Ojala: Biologian sosiaaliset tulkinnat haastattelupuheessa: Miehet ja eturauhassyöpä

23.1.2016 Lapset ja nuoret

 • Mari Korpela: Lasten etnografinen tutkimus: Länsimaalaiset lapset Intian Goalla, eliittiä vai marginaalissa, tuttuja vai vieraita?
 • Päivi Honkatukia: Monikulttuurisuuteen liittyvät jännitteet nuorisotutkimuksen kohteena. Miten tutkia kysymystä kunniaan liittyvästä väkivallasta?

30.1.2017 Mielenterveys

 • Suvi Raitakari: Yhteiskunnallisesti määritelty mielenterveys/sairaus: asiantuntija- ja kokemustiedon yhteensovittamisen jännitteet
 • Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

6.2.2017 Rikollisuus, päihteet

 • Timo Harrikari: Kriminaalihuollosta rikosseuraamuksiin – rikollisuutta koskevan sosiaalityön keskeisiä muutoksia 1960-luvulta nykypäivään
 • Johanna Ranta: Vastuista neuvotteleminen huono-osaisen huumeidenkäyttäjän ja palvelujärjestelmän kohtaamisissa - aineistona luonnolliset vuorovaikutustilanteet

13.2.2017 Vanhuus, hyvinvointiteknologiat

 • Heli Valokivi:  Vanhukset hyvinvointipalvelujen kentillä – tutkimassa oman elämän osallisuutta ja vastuuta
 • Lina van Aerschot: Hoivarobotiikan mahdollisuudet vanhusten palveluissa

20.2.2017 Etnisyys ja kansalaisuus  

 • Helena Jerman: Etnisyys, identiteetti ja toiseus: liikkuvuus ja kulttuuriset voimavarat
 • Kurssin päätös

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittautuminen NettiOpsussa

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Jenni-Mari Räsänen, Vastaava opettaja
Jenni-Mari.Rasanen[ät]uta.fi

Opetus

9.1.2017 – 20.2.2017

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Oppimateriaalit

Luentojen temaattiseen jäsennykseen liittyvä kirjallisuus.

Lisätiedot

Luennot, kirjallisuus ja muu kurssilla jaettava materiaali, näiden pohjalta tapahtuvat itsenäiset pienryhmätehtävät  ja niiden raportointi Moodlessa.