x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS2A Syventävä ammatillinen asiantuntijuus/ Moniammatillisuus -klinikkaopetus 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää ymmärrystään ammatillisen sosiaalityön käytännöistä ja toteutuksesta valitsemallaan erityisalueella (kuten moniammatilliset työkäytännöt, ammattikäytäntöjen kehittäminen, dokumentointi osana ammattikäytäntöjä, sosiaalityön työmenetelmät).

Yleiskuvaus

Kurssilla syvennytään moniammatillisessa toimintaympäristössä tapahtuvan erikoissairaanhoidon sosiaalityön ydinkysymyksiin. Opintojakso toteutetaan ongelmalähtöisen oppimisen (pbl) menetelmällä opetus- ja tutkimusklinikkayhteistyönä  Tampereen yliopistollisen sairaalan sosiaalityön kanssa. Opiskelu kurssilla koostuu ryhmän pbl-istunnoista (noin kahden viikon välein) sekä istuntojen välissä tapahtuvasta itsenäisestä työskentelystä. Itsenäinen työskentely sisältää perehtymistä oppimistehtävän mukaiseen tutkimuskirjallisuuteen (sis. myös omaa tiedonhakua), havainnointia Taysissa sekä kirjallisen koosteen vastauksena oppimistehtävään. Kunkin kontaktiopetuskerran jälkeen opiskelijan tulee varata aikaa itsenäiseen työskentelyyn n. 25 tuntia, joka sisältää 8 tuntia (yhteen tai kahteen päivään ajoittuvana) havainnointia Taysissa. (Yhteensä siis n. 100 tuntia.) Omasta oppimisprosessista kirjoitetaan kurssin ajan sähköistä reflektiopäiväkirjaa. Kurssin lopuksi kirjoitetaan n. 5-7 liuskan kokoava oppimisreflektio. Kurssilla on käytössä moodle-alusta.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

E-lomakkeella viimeistään 6.9.2016.

Opettajat

Aino Ritala-Koskinen, Vastaava opettaja
Aino.Ritala-Koskinen[ät]uta.fi

Opetus

27.9.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 24 tuntia
Opetuksen aloitus- ja päätöstapaamiset yliopistolla
Ti 27.9.2016 klo 12-16, Linna 5101
Ti 13.12.2016 klo 12-16, Linna 6034
Opetuskerrat Taysin tiloissa
Ti 11.10.2016 klo 12-16
Ti 1.11.2016 klo 12-16
Ti 15.11.2016 klo 12-16
Ti 29.11.2016 klo 12-16

Arviointiperusteet

Arvioinnissa huomioidaan aktiivinen osallistuminen ryhmäistuntoihin, kurssinaikaisen reflektiopäiväkirjan kirjoittaminen, oppimistehtäviin tuotetut yksilökohtaiset vastaukset sekä lopputyönä jätettävä oppimisreflektio.