x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi (verkkokurssi) 2 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat käytäntönä, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja oppiaineena. Erityisesti opiskelija tuntee sosiaalityön historiaa ja tutkimusta.

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi: Opiskelija tuntee sosiaalityön perinteet, yhteiskunnallisen ympäristön, kehittymisen professiona, määritelmät, toimintamuodot, yhteiskunnalliset tehtävät, tutkimuksen lähtökohdat, erilaiset tiedon lajit ja arvot ja eettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön peruslähtökohdat ammatillisena toimintana.

Yleiskuvaus

Verkkokurssi pohjautuu luentotallenteisiin, joiden teemat ovat seuraavat:

TEEMA I: Sosiaalityön professio, sen tehtävät ja paikka palvelujärjestelmässä

Suvi Raitakari: Alkuorientaatio + Ammatillisen käytännön ja profession juuret
Suvi Raitakari: Sosiaalityön työalueet ja asiakasprosessit sekä paikka palvelujärjestelmässä
Suvi Raitakari & Riikka Haahtela: Mitä kaikkea ja miten sosiaalityöntekijä tekee työkseen?

TEEMA II: Sosiaalityön oppialana ja tutkimuksena

Tarja Pösö: Sosiaalityö koulutuksen ja tutkimuksen kohteena

TEEMA III: Sosiaalityö eetoksena ja arvoperustaisena toimintana

Timo Harrikari: Sosiaalityön eetos
Laura Kalliomaa-Puha: Sosiaalioikeus – Mitä se on ja mihin sitä tarvitaan?

TEEMA IV: Sosiaalityön muuttuvat suhteet, toimintaympäristöt ja ongelmamäärittelyt

Arja Jokinen: Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan välisessä suhteessa läsnäolevat ulottuvuudet
Hannele Forsberg: Muuttuva perhe ja muuttuva toimintaympäristö

TEEMA VI: Sosiaalityön monet kontekstit sekä erojen ja samanlaisuuksien dilemmat

Anna Metteri: Globaali sosiaalityö ja sosiaalityö eri maissa
Leena Autonen-Vaaraniemi: sukupuoli sosiaalityössä

TEEMA V: Asiakkaan asema ja asiakaslähtöisyys

Suvi Raitakari & Kokemusasiantuntija: Asiakaslähtöisyyden monet merkitykset

 

Luentotallenteet seurataan oman aikataulun mukaisesti. Luentojen pohjalta tehdään luentopäiväkirja, jonka vaihtoehtoiset palautuspäivät ovat  1.11.2016.,15.12.2016, 1.3.2017, 1.5.2017

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tampereen ryhmä: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Kurssille otetaan 10 tutkinto-opiskelijaa, joilla on erityiset perustelut suorittaa kurssi verkko-opintoina. Ilmoittautuminen kurssille perusteluineen viimeistään 5.9.2016 sähköpostiosoitteeseen satu.ylinen(at)uta.fi. Voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja myös ilmoittautumisajan jälkeen

Porin ryhmä: Kurssi on ensisijaisesti avoimen yliopisto-opintojen opiskelijoille. Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen sähköpostiosoitteeseen satu.ylinen(at) uta.fi . Voit kysyä mahdollisia vapaita paikkoja myös ilmoittautumisajan jälkeen.

Opettajat

Satu Ylinen, Opettaja
Satu.Ylinen[ät]uta.fi

Opetus

14.9.2016 – 31.5.2017
Luento-opetus
TAMPERE Verkkokurssin aloituskokoontuminen
Ke 14.9.2016 klo 17.00-19, luokka 6017, Linna-rakennus, 6. kerros, Kalevantie 5
PORI Verkkokurssin aloitus ja opiskelun ABC
Ti 20.9.2016 klo 17-19, luokka 107, Aloitus ja opiskelun ABC
SEINÄJOKI Verkkokurssin aloituskokoontuminen, PERUTTU! PERUTTU!
To 15.9.2016 klo 16.00-19, luokka 133Y , SeAMK, sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
PORI Verkkokurssin aloitus ja opiskelun ABC
To 12.1.2017 klo 18-20, luokka 107

Arviointi

Numerolla 1-5.