x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS2B Sosiaalityön harjoittelu 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Harjoittelu
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

STYS2B1 Harjoittelu: Opiskelija osaa yhdistää teoriaa ja käytäntöä ja siten vahvistaa asiantuntijuuttaan sosiaalityön asiakas-, hallinto-, johtamis-, kehittämis- ja tutkimustyössä. Lisäksi opiskelija harjaantuu avoimeen ja rakentavaan vuoropuheluun asiakkaiden, kollegojensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.

STYS2B2 Harjoitteluseminaari: Opiskelija osaa yhdistää sosiaalityön teoriaa ja käytäntöä osaksi asiantuntijuuttaan. Opiskelija harjaantuu oman työn tutkimiseen ja kehittämiseen sekä oman toiminnan, organisaatioiden ja rakenteiden kriittiseen reflektoimiseen. Lisäksi opiskelija oppii tieteellistä kirjoittamista, esiintymistä ja argumentointia.

Yleiskuvaus

Opiskelija suorittaa pätevän sosiaalityöntekijän ohjauksessa kolmen kuukauden työharjoittelun sosiaalityön asiakas-, hallinto-, kehittämis- tai tutkimustehtävissä, sisällyttää harjoitteluunsa kehittämistehtävän ja laatii harjoittelustaan analyysin.

Harjoittelun alussa opiskelija laatii yksilöllisen HOPSin, johon sisältyy kehittämistehtävä. Opiskelija raportoi kahden viikon välein harjoittelustaan moodlessa ja osallistuu keskusteluun muiden opiskeljoiden raporttien pohjalta. Opiskelija kirjoittaa harjoittelustaan analyysin valitusta teoreettisesta näkökulmasta ja reflektoi analyysissa omaa oppimistaan. Opiskelija esittää harjoittelustaan analyysin seminaarissa ja osallistuu oma esitys mukaan lukien 20 analyysin käsittelyyn. On suositeltavaa integroida gradun teemoja tai aineistonkeruuta harjoitteluun.

Opintosuoritusten täsmälliset ohjeet ovat nähtävillä harjoittelun moodlessa, jonne opiskelijat liitetään syyskuussa harjoitteluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Opettajat

Anna Metteri, Vastaava opettaja
anna.metteri[ät]tuni.fi
Suvi Raitakari, Vastaava opettaja
suvi.raitakari[ät]tuni.fi

Opetus

Seminaari 20 tuntia
Informaatioseminaari
Ke 14.9.2016 klo 14-16, Linna ls K103
Harjoittelun analyysiseminaarit syyslukukaudella 2016
Ma 5.9.2016 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 19.9.2016 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 26.9.2016 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 3.10.2016 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 24.10.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 14.00-18, Linna 6017
Harjoittelun analyysiseminaarit kevätlukukaudella 2017
Ma 13.3.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 20.3.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 3.4.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 10.4.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 24.4.2017 klo 14.00-18, Linna 6017
Ma 8.5.2017 klo 14.00-18, Linna 6017

Arviointiperusteet

HOPS ja harjoittelun itsearviointi, arvioinnin sisältävä harjoittelutodistus, aktiivisuus moodlessa, seminaariosallistuminen ja harjoitteluanalyysi.

Työkokemuksen omaavilla arvioitu työtodistus, aktiivisuus moodlessa, seminaariosallistuminen ja harjoitteluanalyysi oman asiantuntijuuden kehittymisestä

Lisätiedot

Infoseminaari on pakollinen kaikille vuonna 2017 jakson suorittaville.

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ympäri vuoden yhtäjaksoisena 3 kk työjaksona. Harjoittelun moodle on käytössä ympäri vuoden.