x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS3B2 Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus - Sosnet-verkkokurssi 5 op
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön maisteriopinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimuksen lähestymistapoja, metodeja ja tunnistaa niiden väliset erot. Hän osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä käytäntöön: hän osaa nimetä ja määritellä asioiden välisiä yhteyksiä ja eroavaisuuksia. Siten opiskelija omaa perusvalmiudet vuorovaikutusaineistojen analysointiin ja kykenee tekemänsä tutkimuksen kriittiseen arviointiin. Oppimisympäristössä on käytössä vuorovaikutteisia menetelmiä kuten verkkokeskusteluja, yhdessä kirjoittamista ja toisten töiden kommentointia

Yleiskuvaus

Ilmoittautuminen jaksolle Sosnetin verkkosivuilla  20.2.-2.3.2017.


Kurssille otetaan rajattu määrä opiskelijoita: 20 paikkaa on varattu sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja lisäksi kurssilla on 10 opiskelijan kiintiö Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön Ammatillinen vuorovaikutus -teemaopintoja opiskeleville opiskelijoille. Etusijalla ovat sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijat ja Tampereen yliopiston Ammatillisen vuorovaiktuksen -teemaopintoja opiskelevat syventävän vaiheen opiskelijat, jotka tekevät pro graduaan vuorovaikutuksen tutkimuksen menetelmin. Kurssille valintaan liittyy myös ennakkotehtävä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen


Opettajat

Arja Jokinen, Vastaava opettaja
Arja.Jokinen[ät]uta.fi

Opetus

20.3.2017 – 31.5.2017