x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA4A Sosiaalitieteiden kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yleisellä tasolla kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdat, tutkimusprosessin ja keskeiset käsitteet sekä ymmärtää tutkimuksen eettisen luonteen. Lisäksi hän tuntee keskeiset sosiaalitieteelliset lähestymistavat ja metodit sekä tunnistaa niiden välisiä eroja. Opiskelijalla on valmiudet laadullisen aineiston hankinnan ja analyysin toteuttamiseen ohjatusti.

Yleiskuvaus

Luento-ohjelma:

13.9. Johdantoluento (Olli Pyyhtinen)

20.9. Johdatus laadulliseen tutkimukseen (Turo-Kimmo Lehtonen)

27.9. Haastattelututkimus (Matti Hyvärinen)

4.10. Teemahaastattelu (Tuija Koivunen)

11.10. Diskurssianalyysi (Eero Suoninen)

18.10. Kertomuksen analyysi (Matti Hyvärinen)

25.10. Visuaalinen sosiologia (Eeva Luhtakallio)

1.11. Feministinen muistelutyö (Tuija Koivunen)

8.11. Etnometodologia ja vuorovaikutuksen tutkimus (Hanna Rautajoki)

15.11. Ei luentoa

22.11. Jäsenkategoria-analyysi (Hanna Rautajoki)

29.11. Etnografia (Susanne Dahlgren)

Harjoitukset perjantaisin ajalla 7.10.-2.12.2016. Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista luennoille ja (vähintään) kolmeen harjoituskertaan (yhdet kahden tunnit harjoitukset kolmena perjantaina klo 10-12, 12-14 tai 14-16). Harjoitusryhmiin jakautumisesta ja ilmoittautumisesta annetaan tarkemmat ohjeet luennoilla.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Luennoille ei tarvitse ilmoittautua

Opettajat

Olli Pyyhtinen, Vastaava opettaja
olli.pyyhtinen[ät]tuni.fi

Opetus

13.9.2016 – 9.12.2016
Luento-opetus
Luennot
Ti 13.9.2016 - 29.11.2016 viikoittain klo 14-16, päätalo ls. A1
Poikkeukset:
8.11.2016 klo 14 –16 , Pinni ls B1097
15.11.2016 , ei luentoa
Harjoitukset
Harjoitusryhmät
Pe 7.10.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 10-12, Linna 4026, 4.11. tila ilmoitetaan myöhemmin
Poikkeukset:
18.11.2016 , ei harjoituksia
Pe 7.10.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 12-14, Linna 4026
Poikkeukset:
18.11.2016 , ei harjoituksia
Pe 7.10.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 14-16, Linna 4026
Poikkeukset:
18.11.2016 , ei harjoituksia

Arviointi

Numerolla 1-5.