x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
SOS10.1.5 Työyhteisöjen muutos ja kehittäminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee työelämän kehittämistä, muutosta ja työelämän suhteita käsittelevän tutkimuskentän ja on tutustunut aihepiirin teoria- ja tutkimusperinteisiin sekä käytännön
sovelluksiin.

Yleiskuvaus

Kurssi käsittelee työyhteisöjen muutosta ja kehittämistä tutkimusavusteisen kehittämisen ja kommunikatiivisen toimintatutkimuksen näkökulmasta. Kurssilla pohditaan erilaisia tutkimusavusteiseen kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, kuten kehittämishankkeen suunnittelua, kehittämistyön ohjaamista, toimintatutkijan ja kehittäjän roolia, yhteistoiminnallisen kehittämisen edellytyksiä, edistäjiä ja esteitä sekä eettisiä kysymyksiä. Lisäksi käydään läpi erilaisia osallistavia ja dialogisia kehittämismenetelmiä, työkaluja ja niiden soveltamista käytännössä. Kaikkia aiheita läpäisevät pohdinnat toimintatutkijan ja/tai kehittämistyötä ohjaavan asiantuntijan valinnoista tutkimus- ja kehittämisprosessin eri vaiheissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille otetaan enintään 20 opiskelijaa. Työn ja hyvinvoinnnin maisteriohjelman opiskelijat (Tampere ja Pori) ovat etusijalla, jos karsintaa joudutaan tekemään.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirpa Syvänen, Vastaava opettaja
Sirpa.Syvanen[ät]uta.fi
Kati Tikkamäki, Vastaava opettaja
Kati.Tikkamaki[ät]uta.fi

Opetus

20.3.2017 – 22.5.2017
Luento-opetus
Ma 20.3.2017 - 3.4.2017 viikoittain klo 12-15, Linna 5026-5027
Ma 24.4.2017 klo 12-15, Linna 5026-5027
Ke 26.4.2017, osallistuminen/havainnointi/harjoitustyö Työn ilolla -hankkeen työpajaan (www.tyonilollatuottavuutta.net)
Ma 8.5.2017 - 22.5.2017 viikoittain klo 12-15, Linna 5026-5027

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintosuorituksen voi vaihtoehtoisiesti suorittaa kirjatenttinä tai esseenä, joista vastaa Sirpa Syvänen, ks. lista kirjallisuuskuulustelujen vastaanottajista opetusohjelman alussa.