x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA4 Kandidaattiseminaari kevät 2017-syksy 2017 (Vuolanto) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa luoda ohjatusti historiallista tietoa. Opiskelija osaa hankkia tutkimustyönsä edellyttämää tietoa ja pystyy hyödyntämään sitä tutkimustyössään. Opiskelija pystyy perustelemaan metodisia ja muita ratkaisujaan ja kykenee hyödyntämään saamaansa palautetta.

Yleiskuvaus

Alustava ohjelma (Kevät)

17.1. Mikä on proseminaari, tavoitteet, vastuut. Aiheen valinnasta, ohjauksesta ja lähdeaineistosta, 1. tehtävän (=aiheenesittely) anto, arviointi.

24.1. Aiheenvalinta. Mitä materiaalia on olemassa? Tutkija ja kirjallisuuden käyttö, tutkija ja lähteet.

31.1. Kirjasto ja tiedonhaku

7.2. Jatkoa lähteistä ja kirjallisuudesta. Esimerkkitutkimussuunnitelman käsittely

14.2. Lähdeviite- ja muuta tekniikka-asiaa, Praeceptan läpikäynti näiltä osin.

16.2. AIHEENESITTELYJEN PALAUTUS 

21.2. TASAN klo 14.00 Aiheenesittelyt (30 minuuttia per paperi. Myös: pohjatietojen kartoitus teemasta + henkilökohtaiset tavoitteet proseminaarille)

28.2. TASAN klo 14.00 Aiheenesittelyt

7.3.   TASAN klo 14.00 Aiheenesittelyt

14.3. Tutkimussuunnitelman teko => 2. tehtävän anto. Opponointi, keskustelu ja toiminta seminaaritilanteessa. Helsingin matkaan valmistautuminen.

21.3. Ei istuntoa

23.3. Helsingin matka (Kansallisarkisto ja muut kohteet tarpeiden mukaan) – huom: koko päivä

28.3. Ei istuntoa

4.4.  Ei istuntoa, mutta TUTKIMUSSUUNNITELMIEN PALAUTUS

11.4. tutkimussuunnitelmat

18.4. tutkimussuunnitelmat

25.4. tutkimussuunnitelmat

2.5. tutkimussuunnitelmat

9.5. tutkimussuunnitelmat

16.5. tutkimussuunnitelmat

Syksyn seminaarit alkavat todennäköisesti 5.9.: Työn vaiheiden läpikäynti. Loppuvuoden ohjelmasta sopiminen. Opponointiharjoituksen jako (parityö). Keskusteluajan varaaminen

5.9.– 13.10. välinen aika: keskustelu seminaarin vetäjän kanssa, jossa yhteydessä esitetään vähintään 3-6 sivua raakatekstiä proseminaarityöstä sekä päivitetty HOPS-keskustelulomake. Varattava aika erikseen (1 – 1,5 h).

(12.9.) ei istuntoa

(19.9.) Opponointiharjoituksen palautus ja esimerkkiproseminaarityön käsittely (istunnossa). Seminaarityönrakentamisesta ja jäsentämisestä. Lähdeviite- ja muuta tekniikka-asiaa tarpeiden mukaan.

(26.9.)    Jatketaan ed. viikon aiheista, sekä opponointiharjoituksen palaute

3.10.-24.10. Ei istuntoa.

24.10. SEMINAARITÖIDEN PALAUTUS

31.10.–4.12. klo 12.00–14.00 Proseminaaritöiden esittäminen ja opponointi. OPPONOINTIRAPORTTIEN PALAUTUS aina seminaari-istunnon yhteydessä.

Kurssiin kuuluu myös oman esitelmän jälkeen käytävä lyhyt keskustelu seminaariohjaajan kanssa seminaarityön muokkaamisesta kandidaatintutkielmaksi (tai, muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille aineopintojen tutkielmaksi). Keskustelut käydään ennen joulukuun puoliväliä, mahdollisimman pian esitelmän pitämisen jälkeen. Keskusteluajasta sovitaan viimeistään esitelmän yhteydessä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijoille tarjotaan paikkaa pääsääntöisesti Avoimen omasta kandidaatinseminaariryhmästä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, ole suoraan yhteydessä kurssin opettajaan: ville.vuolanto@uta.fi.

Opettajat

Ville Vuolanto, Vastaava opettaja
ville.vuolanto[ät]tuni.fi

Opetus

17.1.2017 – 16.5.2017
Pienryhmäopetus 50 tuntia
Ti 17.1.2017 - 16.5.2017 viikoittain klo 12-14, Pinni B3074

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen JA opponointi JA kandidaattiseminaariesitelmä

Lisätiedot

Kandidaattiseminaariesitelmä ja praktikum-työ suositellaan tehtäväksi eri aiheesta.