x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
HISA3A Johdatus Konfliktit ja yhteiskunnallinen murros -erityisalaan 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Historian tutkinto-ohjelma
Historia
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa eritellä ja jäsentää erityisalaan liittyvää problematiikkaa historiantutkimuksen kontekstissa. Opiskelija saa hyvät valmiudet jatkaa syventymistä erityisalaan Praktikumissa.

Yleiskuvaus

Kurssilla tarkastellaan monipuolisesti erilaisia konflikteja ja niiden jälkivaikutuksia sekä historiallisina ilmiöinä – keskiajalta toiseen maailmansotaan – että historiantutkimuksen kohteina. Analysoimme konfliktien syitä ja seurauksia sekä konfliktien mukanaan tuomia poliittisia, sosiaalisia ja kulttuuria murroksia, mutta myös konfliktien yli ulottuvia yhteiskunnallisia jatkuvuuksia. Pohdimme myös, milloin konfliktit oikeastaan ovat ohi – kun konfliktit materiaalisena todellisuutena päättyvät, ne jatkavat olemassaoloaan vielä pitkään niin ihmisten muistoissa ja kokemuksissa kuin valtaapitävien historiapoliittisissa viittauksissakin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tanja Vahtikari, Vastaava opettaja
Tanja.Vahtikari[ät]uta.fi

Opetus

25.10.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 16 tuntia
Ti 25.10.2016 klo 10-12, Päätalo A3
Ti 1.11.2016 - 13.12.2016 viikoittain klo 10-12, Pinni B3107

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssille, luentopäiväkirja, oheislukemistojen hallinta osana luentopäiväkirjaa. Tarkemmat ohjeet annetaan kurssin aluksi.

Oppimateriaalit

Saatavissa kurssin aikana kurssin moodle-alustalla.

Lisätiedot

Kurssin ohjelma

25.10. Tanja Vahtikari: Johdatus kurssille & Sigríður Matthíasdóttir: Single women who emigrated from Iceland to North America, 1870–1914. Crisis in the Icelandic Agrarian Society

1.11. Lauri Uusitalo: Alkuperäisväestöjen ja espanjalaisten väliset konfliktit ja siirtomaayhteiskunnan muotoutuminen 1500-luvun Amerikassa

8.11. Ville Kivimäki: Sotasukupolvi muutoksen sukupolvena

15.11. Richard Butterwick-Pawlikowski: Transforming the Polish Nation: Revolution, Insurrection and Partition 1787–1797

22.11. Sini Kangas: Populaarin islam-kuvan synty ja käyttö yhteiskunnallisen konfliktin katalysaattorina sydänkeskiajan lännessä

29.11. Marko Tikka: 1918 ja mitä siitä seurasi?

6.12. Itsenäisyyspäivä, ei opetusta

13.12. Tanja Vahtikari: Konfliktit ja historiapolitiikka