x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYS1B2 Hyvinvointipalvelut, instituutiot ja ihmisten kohtaamiset 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön maisteriopinnot
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisellä tasolla yhteiskuntatieteellisen keskustelun osallisuudesta, vastuista ja oikeuksista muuttuvassa palvelujärjestelmässä. Opiskelija ymmärtää osallisuudesta, vastuista ja oikeuksista neuvottelemisen keskeisyyden sosiaali- ja terveydenhuollon työkäytännöissä niin työntekijöiden kuin asiakkaidenkin kannalta. Opiskelijalla on valmiuksia soveltaa osallisuuden ja vastuullistamisen näkökulmaa tutkimuksellisesti. Hän osaa eritellä kriittisesti ja tilannekohtaisesti asiakkaan ja työntekijän asemaa palvelujärjestelmässä sekä osapuolilille asettuvia uusia odotuksia ja vaatimuksia.

Yleiskuvaus

Kurssilla luennoivat vaihtuvat opettajat eri sosiaalitieteiden oppiaineista. Luentojen lisäksi kurssilla käsitellään oheistekstejä. Suoritustapana luentoja ja oheistekstejä hyödyntävä luentopäiväkirja.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Kurssille mahtuu maksimissaan 30 opiskelijaa. Jouduttaessa tekemään karsintaa käytetään kriteereinä opintojen vaihetta ja opintopistemäärää.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Rosi Enroos, Vastaava opettaja
Rosi.Enroos[ät]uta.fi

Opetus

10.3.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus
Pe 10.3.2017 - 12.5.2017 viikoittain klo 10-12, Linna K108
Poikkeukset:
24.3.2017 , Linna 6017