x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA3A2 Asiakastyön menetelmät, luennot 3 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalisen auttamistyön, ammatillisen vuorovaikutuksen ja haastattelun perusteet sekä osaa eritellä asiakastyön menetelmien paikkaa asiakastyössä. Opiskelija tuntee asiakastyössä käytettäviä interventiomenetelmiä ja tapoja, joilla menetelmiä sovelletaan käytännössä.

Yleiskuvaus

Kurssin ohjelma

pe 21.10. Alkuinfo + Asiakastyötä ohjaava lainsäädäntö ja eettiset periaatteet /Kukkonen (logopedia)
Ammatillisen keskustelun rakenne ja vuorovaikutus /Alatupa  (psykologia)

pe 28.10. Arvioinnin ja kuntoutuksen filosofiset perusteet / Kukkonen + kokemuskouluttaja

pe 4.11. Motivoiva haastattelu / Rakkolainen (sosiaalityö)

pe 11.11. Lapsen haastattelu ja lapsen kanssa työskentely / Kuusisto  (psykologia)

pe 18.11. Moniammatillinen ja monitieteinen työote /Kukkonen

pe 25.11. Ratkaisukeskeiset toimintamallit ja työnohjaus / Halonen (sosiaalityö)

pe 2.12. Verkostotyö ja ennakointidialogit / Forsman (sosiaalityö)

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tarja Kukkonen, Vastaava opettaja
Kirsi Günther, Opettaja
kirsi.gunther[ät]tuni.fi

Opetus

21.10.2016 – 2.12.2016
Luento-opetus 21 tuntia
Pe 21.10.2016 - 2.12.2016 viikoittain klo 12-15, Väinö Linna -sali
Poikkeukset:
11.11.2016 , Linna ls K103
25.11.2016 , Linna ls K103
Ryhmätyöskentely

Lisätiedot

Ryhmäkeskustelut Moodle-alustalla teemakohtaisesti. Ryhmät kootaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Opintojakso on yhteinen logopedian ja psykologian tutkinto-ohjelmien kanssa.