x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
STYA5 Kandidaatintutkielma - Seminaari ja tutkielma 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkielman tekemisen perustaidot: tutkimustehtävän muotoilun, relevantin tutkimuskirjallisuuden hankinnan, itsenäisen tieteellisen ajattelun, tieteellisen tekstin tuottamisen, kirjoittamisprosessin läpiviemisen ja tieteellisen argumentoinnin hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen e-lomakkeella ke 24.8.2016 mennessä.

Opettajat

Katja Kuusisto, Vastaava opettaja
katja.kuusisto[ät]tuni.fi
Rosi Enroos, Opettaja
rosi.enroos[ät]tuni.fi
Jenni-Mari Räsänen, Opettaja
jenni-mari.rasanen[ät]tuni.fi
Sirpa Saario, Opettaja
sirpa.saario[ät]tuni.fi

Opetus

1.9.2016 – 28.5.2017
Seminaari 36 tuntia
Kandidaatin tutkielmaseminaarin infotilaisuus
To 1.9.2016 klo 14-16, Linna K113
Ryhmä 1 (periodit 1-2): Kuusisto
To 8.9.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna 6037
Ryhmä 2 (periodit 1-2): Enroos
To 8.9.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 9-12, Linna 6034
Ryhmä 3 (periodit 2-4): Saario
To 27.10.2016 klo 13-16, Linna 6037, ryhmä jatkaa keväällä 2017
To 19.1.2017 klo 13-17, Linna 6037, kevätlukukauden ensimmäinen tapaaminen
Ryhmä 4 (kevät 2017, periodit 3-4): Räsänen
To 12.1.2017 - 25.5.2017 viikoittain klo 13-16, Linna 6018

Lisätiedot

Tutkielmaan liittyy kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa.