x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA17 Visuaalisen journalismin perusteet, harjoitukset 0–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää visuaalisen journalismin ilmaisulliset mahdollisuudet ja osaa kiinnittää niihin huomiota omassa työskentelyssään. Hänellä on perusvalmiudet kameratyöskentelyyn ja kuvatuotantoon monimediaympäristössä.

Yleiskuvaus

Kurssilla opitaan visuaalisuuteen liittyvää teoriapohjaa, historiaa, ammattikäytänteitä ja -etiikkaa. Käytännön taitoja harjoitellaan pienryhmäopetuksessa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anssi Männistö, Vastaava opettaja
anssi.mannisto[ät]tuni.fi
Reetta Tervakangas, Vastaava opettaja

Opetus

14.3.2017 – 4.5.2017
Luento-opetus 16 tuntia
Kaikille harjoitusryhmäläisille yhteinen kamerankäytön perusteet
Ti 14.3.2017 klo 15-17, ls. A4
Harjoitukset 40 tuntia
Ryhmä A
Ti 21.3.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 9-12, A195 (Linssi), Huom! Ei opetusta 11.4.
Ryhmä B
Ti 21.3.2017 - 2.5.2017 viikoittain klo 13-16, A195 (Linssi), Huom! Ei opetusta 11.4.
Ryhmä C
Ke 22.3.2017 - 3.5.2017 viikoittain klo 9-12, A195 (Linssi), Huom! Ei opetusta 12.4.
Ryhmä D
Ke 22.3.2017 - 3.5.2017 viikoittain klo 13-16, A195 (Linssi), Huom! Ei opetusta 12.4.
Ryhmä E
To 16.3.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 9-12, A195 (Linssi), Huom! Ei opetusta 23.3, 6. ja13.4. Sen sijaan yksi opetuskerta: ma 10.4. klo 9-12, A195 (Linssi)

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, oppimispäiväkirjan palauttaminen määräaikaan mennessä.

Lisätiedot

Jakson suorittavat kaikki 1. vuoden JOVin opiskelijat ja harjoitusryhmät ovat vain oman tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Kurssilaiset voivat hakeutua omaa kokemustasoaan vastaaviin ryhmiin. Ryhmä A on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joille ei ole lainkaan tai on vain hyvin niukasti kokemusta kuvaamisesta järjestelmäkameroilla. Ryhmä E puolestaan on opiskelijoille, jotka ovat kuvanneet jo useamman vuoden järjestelmäkameroilla ja ehkä avustaneetkin jotain julkaisua. Ryhmät B-D ovat kaikille muille. Kaikkiin ryhmiin otetaan enintään 14 opiskelijaa.