x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOUJOVTS Valinnainen jakso: Toimitustyön johtaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan maisteriopinnot
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Yleiskuvaus

Toimitustyön johtamisen kurssi tarjoaa sekä teoreettisia että käytännöllisiä valmiuksia esimiestyöhön mediaorganisaatiossa. 

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti journalistisen työn organisointiin, johtamiseen ja kehittämiseen.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anu Kuusisto, Vastaava opettaja
Anu.Kuusisto[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

1.9.2016 – 22.2.2017
Luento-opetus 20 tuntia
To 1.9.2016 - 29.9.2016 viikoittain klo 9-13, ls. A05, Yhteiset luennot kurssin JOVVJS1 kanssa
Harjoitukset 40 tuntia
Utain-työskentely 19.9.2016-22.2.2017

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritetut Utain-toimitussihteeri- ja uutistuottajavuorot, osallistuminen suunnittelu- ja palautetilaisuuksiin sekä työskentelyraportin palauttaminen määräaikaan mennessä.

Oppimateriaalit

Kuisma, K. & Räty, P. & Töyry, M. (2008). Editointi aikakauslehdessä. Taideteollisen Korkeakoulun julkaisusarja B, osa 89. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Peltonen, T. (2008). Johtaminen ja organisointi: teemoja, näkökulmia ja haasteita. Helsinki: KY-Palvelu.

Rantanen L. (2007). Mistä on hyvät lehdet tehty - Visuaalisen journalismin keittokirja. Hill and Knowlton Finland.

Lisätiedot

Työskentelyjakso sisältää toimitussihteeri- ja uutistuottajavuorot Utaimen tuotantojaksolla 19.9.2016 – ke 22.2.2017. Kukin opiskelija tekee yhden uutisvuoron (2 pv), kaksi featurevuoroa (á 2 pv) ja yhden deskivuoron (á 3 h). Työvuoroihin kuuluvat myös suunnittelupalaverit tuotantoviikkoa edeltävällä viikolla sekä osallistuminen palautepalaveriin tuotantoviikkoa seuraavana maanantaina.