x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVP5 Johdatus viestinnän tutkimukseen ja analyysiin 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustaidot tunnistaa media- ja viestintätieteellisesti relevantteja tutkimusaiheita, ymmärtää ja analysoida erilaisin menetelmin tuotettua tietoa sekä saada välineitä tieteelliseen kirjoittamiseen. Opiskelija myös ymmärtää viestintätieteen laaja-alaisuuden ja osaa perustasolla jäsentää viestinnän ja kulttuurin tutkimuksen teoriakenttää.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija perehtyy yliopiston seminaarikäytäntöihin, opiskelutapoihin ja tutkimuksen tekemisen eettisiin reunaehtoihin. Opiskelija myös omaksuu tieteellisen keskustelun ja kirjoittamisen perusteet. Kurssi yhdistää yksin ja yhdessä tekemistä, mahdollistaa opiskelijoiden tutustumista toisiinsa ja sitouttaa osaltaan tiedeyhteisöön. Näin kyseinen kurssi kytkeytyy myös opiskelijan henkilökohtaiseen opintojen suunnitteluun, HOPSiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa harjoitusryhmiin 2.9. mennessä

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja
Tarja.Rautiainen[ät]uta.fi
Harjoitusryhmien opettajat, Vastaava opettaja
Maarit Jaakkola (kirjatentin vastaanotto), Opettaja

Opetus

5.9.2016 – 28.11.2016
Luento-opetus 4 tuntia
Rautiainen-Keskustalon luennot
Ma 5.9.2016 klo 12-14, LINNA ls. K103, Johdantoluento
Ma 24.10.2016 klo 12-14, LINNA ls. K103, Tieteellisen tekstin konventioista
Ma 5.12.2016 klo 12-14, LINNA ls. K103, Palautekerta
Pienryhmäopetus 16 tuntia
Ryhmä 1
Ma 12.9.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 12-14, Päät rh. A21, Pienryhmä tapaa maanantaisin luentokertojen välissä
Ryhmä 2
Ma 12.9.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 12-14, Päät rh. C1, Pienryhmä tapaa maanantaisin luentokertojen välissä
Ryhmä 3
Ma 12.9.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 12-14, Päät rh. C2, Pienryhmä tapaa maanantaisin luentokertojen välissä
Ryhmä 4
Ma 12.9.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 12-14, Päät rh. D12, Pienryhmä tapaa maanantaisin luentokertojen välissä
Ryhmä 5
Ma 12.9.2016 - 28.11.2016 viikoittain klo 12-14, PINNI A2088, Pienryhmä tapaa maanantaisin luentokertojen välissä

Lisätiedot

Pienryhmät (noin 15 opiskelijaa) tapaavat maanantaisin luentokertojen välillä.

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat ja avoimen yliopiston opiskelijat suorittavan opintojakson kirjatentillä opetuksen sijasta. Kirjatentti suoritetaan yliopisto-opettaja Maarit Jaakkolalle sähköisessä tenttipalvelussa.