x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVVJS1 Visuaalisen työn johtaminen 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija on saanut perustiedot journalistisen julkaisun visuaalisuuden analysointiin ja suunnitteluun. Hän hallitsee kuvatuotannon ja ideoinnin perusteet eri julkaisukanavissa ja on harjoitellut visuaalisuuden johtamista käytännössä.

Yleiskuvaus

Visuaalisen työn johtamisen kurssi tarjoaa sekä teoreettisia että käytännöllisiä valmiuksia esimiestyöhön mediaorganisaatiossa. Kurssi toteutetaan yhdessä journalistiikan maisteriopintoihin kuuluvan "Toimitustyön johtaminen" -kurssin kanssa.

Luentojen ja itsenäisen työskentelyn avulla opiskelija perehtyy julkaisun visuaalisuuden työkaluihin ja niiden soveltamiseen, harjoittelee kuvaideointia ja tutustuu kuvien ostamisen ja myymisen periaatteisiin sekä kuvatoimittajan työhön.

Käytännön esimiestyötä ja projektinhallintaa harjoitellaan työskentelyjaksolla, jolloin opiskelija johtaa Utain-julkaisun kuvatuotantoa.

Opettajat

Anssi Männistö, Vastaava opettaja
anssi.mannisto[ät]tuni.fi
Reetta Tervakangas, Opettaja
Reetta.Tervakangas[ät]uta.fi

Opintojakson kotisivu

Opetus

1.9.2016 – 22.2.2017
Luento-opetus 20 tuntia
Luennot
To 1.9.2016 - 29.9.2016 viikoittain klo 9.15-13.00, Päät ls. A05
Harjoitukset 40 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen, hyväksytysti suoritetut Utaimen AD-vuorot, osallistuminen suunnittelu- ja palautetilaisuuksiin sekä työskentelyraportin palauttaminen määräaikaan mennessä.

Oppimateriaalit

Kuisma, K. & Räty, P. & Töyry, M. (2008). Editointi aikakauslehdessä. Taideteollisen Korkeakoulun julkaisusarja B, osa 89. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Peltonen, T. (2008). Johtaminen ja organisointi: teemoja, näkökulmia ja haasteita. Helsinki: KY-Palvelu.

Rantanen L. (2007). Mistä on hyvät lehdet tehty - Visuaalisen journalismin keittokirja. Hill and Knowlton Finland.

Lisätiedot

Työskentelyjakso sisältää AD-vuorot Utaimen tuotantojaksolla ma 19.9.2016 – ke 22.2.2017. Kukin opiskelija tekee kaksi printtivuoroa (á 3 pv) ja yhden deskivuoron (3 h). Työvuoroihin kuuluvat myös suunnittelupalaverit tuotantoviikkoa edeltävällä viikolla sekä osallistuminen palautepalaveriin ja palautteen antaminen tuotantoviikkoa seuraavana maanantaina sekä yksi kirjallinen kuvapalaute.

Kurssi on suunnattu visuaalisen journalismin ensimmäisen lukuvuoden opiskelijoille.