x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVTS5 Seminaari (mustut) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Tiedotusoppi
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tieteellistä tutkimusta ja toteuttaa pro gradu -tutkielman. Hän tunnistaa relevantin tutkimusaiheen, pystyy muotoilemaan sen pohjalta tutkimusongelman sekä laatimaan toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman ja raportoimaan tutkimuksensa asianmukaisella tavalla. Hän osaa keskustella aiheestaan ja argumentoida valintojaan tieteellisesti. Hän hallitsee tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimusraportin konventiot.

Opettajat

Tarja Rautiainen-Keskustalo, Vastaava opettaja
tarja.rautiainen-keskustalo[ät]tuni.fi
Jarkko Niemi, Vastaava opettaja
jarkko.niemi[ät]tuni.fi
Meri Kytö, Vastaava opettaja
meri.kyto[ät]tuni.fi

Opetus

14.9.2016 – 10.5.2017
Seminaari 40 tuntia
Ke 14.9.2016 - 10.5.2017 viikoittain klo 12-14, Päät E113b, poikkeukset 5.10., 2.11. ja 30.11. Päät rh. A33, Kokoontumisajat sovitaan ensimmäisellä kerralla.
Poikkeukset: