x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (kevät) 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tieteen ja tutkimuksen etiikan perusperiaatteet ja eettisesti toimimisen välttämättömyyden tiedeyhteisössä sekä osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa tieteenalalta pienimuotoisen empiirisen tai teoreettisen tutkimuksen. Hän osaa asettaa ja rajata tutkimuskysymyksiä, suhteuttaa niitä erilaisiin metodologisiin valintoihin sekä etsiä, kerätä, käsitellä ja analysoida aineistoa tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän osaa perustella tutkimusprosessin eri vaiheissa tekemiään valintoja ja ymmärtää niiden seurauksia. Hän ymmärtää tutkimusraportin perusvaatimukset, erottaa tieteellisen tekstin ei-tieteellisestä ja pystyy kirjoittamaan tieteellistä asiatyyliä. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua sekä suunnitella työaikansa käyttöä. Hän oppii etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja tutkimuksen ongelmatilanteissa ja työskentelemään ryhmässä niiden ratkaisemiseksi. Laatimalla tutkielmastaan kypsyysnäytteen opiskelija osoittaa perehtyneensä opinnäytteensä alaan ja hallitsevansa suomen kielen taidon pystyäkseen toimimaan koulutusalansa asiantuntijatehtävissä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 5.1. mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja
iiris.ruoho[ät]tuni.fi
Venla Kuuluvainen, Vastaava opettaja
venla.kuuluvainen[ät]tuni.fi
Tomi Laapotti (puheviestintä), Vastaava opettaja
tomi.laapotti[ät]jyu.fi
Jarkko Niemi, Vastaava opettaja
jarkko.niemi[ät]tuni.fi
Heikki Hellman, Vastaava opettaja
heikki.hellman[ät]tuni.fi

Opetus

12.1.2017 – 18.5.2017
Seminaari 40 tuntia
Yhteinen aloitustapaaminen ryhmille 1, 2 ja 5 (ei PV-ryhmille)
To 12.1.2017 klo 10-12, PÄÄT ls. A4
Ryhmä 1 (journalistiikka/ mediatutkimus)
To 19.1.2017 - 18.5.2017 viikoittain klo 10-13, Päät rh. E113b, Ruoho
Poikkeukset:
16.2.2017 klo 10 –13 , LINNA rh. K112
Ryhmä 2 (journalistiikka/ mediatutkimus)
To 19.1.2017 - 18.5.2017 viikoittain klo 10-13, LINNA rh. K106, Niemi
Ryhmä 3 (puheviestintä)
To 19.1.2017 - 11.5.2017 viikoittain klo 9-12, Päät D125, Tomi Laapotti
Ryhmä 4 (puheviestintä)
To 19.1.2017 - 11.5.2017 viikoittain klo 13-16, Päät D125, Kuuluvainen
Ryhmä 5 (journalistiikka/mediatutkimus)
To 19.1.2017 - 11.5.2017 viikoittain klo 10-13, LINNA rh. K107, Heikki Hellman
Poikkeukset:
23.2.2017 klo 10 –13 , VIRTA rh. 243