x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet (syksy) 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää tieteenalan empiirisen tutkimuksen perusteet, tutkimusprosessin vaiheet ja metodologisesti erilaiset tutkimustyypit. Hän ymmärtää tutkimuskysymysten, teorialähtökohdan, analyysimenetelmien ja aineiston väliset yhteydet tutkimusprosessin kulussa. Hän tietää keskeisiä aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä, ymmärtää niiden ominaispiirteitä ja osaa tehdä niitä koskevia valintoja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Hän ymmärtää tutkimusetiikan ja hyvän tieteellisen käytännön pelisäännöt ja osaa noudattaa niitä.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Iiris Ruoho, Vastaava opettaja
iiris.ruoho[ät]tuni.fi
Tuula-Riitta Välikoski, Vastaava opettaja
tuula-riitta.valikoski[ät]tuni.fi
Jenni Hokka, Opettaja
jenni.hokka[ät]tuni.fi

Opetus

5.9.2016 – 15.12.2016
Harjoitukset 30 tuntia
Ryhmä 1 (teemalla median ja sukupuolen tutkimus)
Ma 5.9.2016 - 12.12.2016 viikoittain klo 12-14, Pinni ls. B3109, mediatutkimus, Ruoho ja Hokka
Poikkeukset:
, 3.10.&10.10. Päät ls. A06, 14.11. Linna ls. K110, 5.12.&12.12. Päät ls. A07
Ryhmä 2 (mediatutkimus)
To 8.9.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 15-17, 27.10. LINNA K107, 3.11. PINNI B3112, 17.11.-15.12. LINNA K106
Poikkeukset:
Ryhmä 3 (puheviestintä)
To 8.9.2016 - 15.12.2016 viikoittain klo 9-12, PÄÄT D04, Välikoski