x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA3 Viestintä ammatillisissa ja läheisissä vuorovaikutussuhteissa 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Puheviestintä
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija hallitsee interpersonaalisen viestinnän keskeiset teoriat ja eri kontekstien erityispiirteet sekä ymmärtää, miten vuorovaikutusosaaminen ilmenee ja vaikuttaa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa analysoida erilaisia interpersonaalisen viestinnän tilanteita ja suhteita soveltamalla alan teorioita sekä kehittää omaa osaamistaan erilaisissa vuorovaikutussuhteissa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa. Kontaktiopetusryhmään otetaan max. 30 opiskelijaa.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Tomi Laapotti, Vastaava opettaja
tomi.laapotti[ät]jyu.fi

Opetus

11.1.2017 – 22.2.2017
Luento-opetus 21 tuntia
Kontaktiopetus
Ke 11.1.2017 - 22.2.2017 viikoittain klo 9-12, Pinni ls. A3107, Laapotti
Verkkototeutus III-IV periodissa

Lisätiedot

Opintojakson voi suorittaa myös verkkotehtävinä, mikä suoritustapa on suunnattu valinnaisia opintoja tekeville ja avoimen yliopiston opiskelijoille.

Ilmoittautua voit 14.1. lähtien verkkosuoritustavasta vastaavalle opettajalle (venla.kuuluvainen@uta.fi). Jos haluat suorittaa opintojakson verkkotehtävinä kevään aikana, ilmoittaudu viimeistään ma 13.3. Suoritustapa sisältää kolme oppimistehtävää, joiden tekemiseen on aikaa 8 viikkoa. Ensimmäinen oppimistehtävä tulee palauttaa kahden viikon kuluttua Moodle-ympäristöön kirjautumisesta. Oppimistehtävien teemoina ovat vuorovaikutussuhteiden erityispiirteet, vuorovaikutussuhteiden analysointi teorioiden avulla ja oman vuorovaikutusosaamisen analysointi. Kunkin oppimistehtävän vaadittava pituus on n. 6–8 sivua.

Oppimistehtävissä tavoitteena on hyödyntää opintojakson kirjallisuutta Baxter & Braithwaite (Eds.): Engaging theories in interpersonal communication: multiple perspectives (saatavissa e-kirjana) ja Trenholm & Jensen. Interpersonal communication. Lisäksi Moodle-ympäristössä on oppimistehtäviä tukevia videoita sekä muuta materiaalia.

Pakollisina edeltävinä opintoina vaaditaan Vuorovaikutuksen perusteet (JOVP2, 5 op)

Hakeutuminen:
- Ota yhteyttä opettajaan sähköpostitse ja ilmoittaudu suorittamaan opintojakso oppimistehtävinä verkossa. Kerro myös, milloin olet suorittanut Vuorovaikutuksen perusteet -opintojakson.
- Jos edeltävät opinnot ovat kunnossa, saat opettajalta Moodle-avaimen.
- Perehdy huolellisesti Moodle-ympäristössä kurssin suorittamisohjeisiin sekä orientoivaan materiaalin ennen kuin aloitat oppimistehtävien työstämisen.