x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA7 Julkisuuden tuottamisen käytännöt 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa julkisuuden moniulotteisuuden. Hän ymmärtää kulttuurimuotojen (esim. journalismin, musiikin, teatterin, fiktion, verkon sosiaalisen median) erityisyyden julkisuutta rakentavina käytäntöinä ja kykenee erittelemään niille ominaisia piirteitä. Opiskelija pystyy analysoimaan julkisuuteen liittyvien ulottuvuuksien, kuten esillä olon, yhdessä toimimisen, osallisuuden, eettisyyden ja välittämisen merkityksiä sekä arvioimaan niiden kytkeytymistä yhteiskunnallisiin valtasuhteisiin ja -rakenteisiin.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

NettiOpsussa 3.1. mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Anneli Lehtisalo, Vastaava opettaja

Opetus

10.1.2017 – 14.2.2017
Luento-opetus 12 tuntia
Ti 10.1.2017 - 14.2.2017 viikoittain klo 13-15, Pinni ls. A1081
Itsenäinen työskentely 8 tuntia

Lisätiedot

Vaihtoehtoisesta suorituksesta sovittava Kaarina Nikusen (kaarina.nikunen@uta.fi) kanssa syksyllä ennen marraskuun alkua ja keväällä ennen huhtikuuta. 

Alternative studies have to be agreed in the Autumn term before November and in the Spring term before April (kaarina.nikunen@uta.fi).