x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
JOVA6/SOS10.6 Tila, teknologia ja toiminta 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tilan problematiikan keskeisyyden mediaan, kulttuuriin ja viestintään kohdistuvan tutkimuksen kentällä ja tunnistaa tilan näkökulmasta avautuvia tutkimuksellisia aihealueita. Hän hahmottaa tilan, teknologian ja ihmisten toiminnan keskinäissidoksia myös historialliselta kannalta. Opiskelija osaa eritellä ja arvioida teknologioiden roolia eri tilojen ominaispiirteiden sekä tiloissa mahdollisen ja niitä mahdollisesti muokkaavan toiminnan suunnasta.

Yleiskuvaus

Vaihtoehto 1 (suositellaan maisteritason opiskelijoille): Osallistuminen Tiede- ja teknologia -tutkimusseminaariin. Katso tarkemmin YKYn opetusohjelmasta jakso SOS10.5: https://www10.uta.fi/opas/opetusohjelma/marjapuuro.htm?id=31163 (Ridell). Ensimmäinen neljästä seminaarikerrasta periodissa 1.

Vaihtoehto 2 (suositellaan kanditason opiskelijoille, sopii myös maisteriopiskelijoille): Opintojaksosta JOVA6 tarjotaan kontaktiopetusmuoto, joka opetetaan 3.-4. periodissa (Kytö & Ridell). Toteutus käy myös YKYn SOS10.6 suoritukseksi.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjaessee, ks. opinto-opas.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen vaihtoehto 1:een (Tiede- ja teknologiaseminaari) 20.9. mennessä sähköpostitse seija.ridell@uta.fi

Ilmoittautuminen vaihtoehto 2:een NettiOpsun kautta 9.1.2017 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Seija Ridell, Vastaava opettaja
seija.ridell[ät]uta.fi
Meri Kytö, Opettaja
meri.kyto[ät]uta.fi

Opetus

12.1.2017 – 4.5.2017
Ryhmätyöskentely
To 12.1.2017 - 4.5.2017 viikoittain klo 14-17
Poikkeukset:
12.1.2017 klo 14 –17 , PÄÄT ls. A05
19.1.2017 klo 14 –17 , PÄÄT ls. A05
26.1.2017 klo 14 –17 , PÄÄT ls. D14
2.2.2017 klo 14 –17 , PÄÄT ls. A07
9.2.2017 klo 14 –17 , PÄÄT ls. A05
16.2.2017 klo 14 –17 , PÄÄT ls. A05
23.2.2017 klo 14 –17 , PÄÄT ls. A06

Lisätiedot

III periodi: luennot

12.1. Ridell & Kytö: Johdattelua – Tila, teknologia ja toiminta

19.1. Kytö: Koodi/tila ja valvonnan teknologiat nykykaupungissa

26.1. Kytö: Ääni julkisen ja yksityisen tilan määrittelijänä

2.2. Custódio: Media activism in the multispatial city – Case Rio de Janeiro

9.2. Stenros: Leikkikenttänä kaupunki

16.2. Tomanić: Image in the networked (re)production of urban space – Visual flâneurism

23.2. Kytö & Ridell: Rytmi, liikenne ja jokapaikkaisuus

(2.3. perioditauko)

IV periodi: tutkimusprojekti

9.3. Tehtävänanto: neljännellä periodilla kukin toteuttaa pienen tutkimusprojektin, jonka aihe liittyy luento-osuuden teemoihin ja jossa hyödynnetään relevanttia tutkimuskirjallisuutta. Työ palautetaan kirjallisena neljännen periodin lopussa.