x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ13 Argumentaation ja tieteellisen päättelyn perusteet 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii erottamaan ja arvioimaan tieteellisissä teksteissä (ja myös muissa asiateksteissä) esitettyjä argumentteja. Kurssi tarjoaa opiskelijalle analyyttisiä työkaluja, jotka helpottavat hypoteesien ja teorioiden oikeuttamista sekä tarjottujen oikeutusten kriittistä tarkastelua. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on vahva käytännön ymmärrys eri argumenttityypeistä, niiden käytöistä ja niihin liittyvistä argumentaatiovirheistä. Yleisemmällä tasolla opiskelija saa käsityksen väitteiden järkiperäisen ja intersubjektiivisen oikeuttamisen luonteesta ja sen roolista tieteellisessä tutkimuksessa.

Kurssin sisältö

  1. Oikeuttaminen: väitteet ja perusteet
  2. Argumentaatio oikeuttamisen muotona: argumenttityypit, argumenttivirheet
  3. Deduktiivinen päättely ja sen käyttö väitteiden oikeuttamisessa
  4. Havainnot, data, tilastollinen päättely: induktiivinen päättely ja sen käyttö väitteiden oikeuttamisessa
  5. Kausaalinen ja hypoteettinen päättely
  6. Teoreettiset hyveet ja oikeuttaminen

Aikataulu

Ma 31.10., 7.11., 14.11., 21.11.2016 klo 10-16

Paikka: Päätalo C6

Suoritustapa: Työskentely sisältää luentoja, keskustelua ja harjoituksia. Koska kurssin tavoite on oppia argumenttien arvioimisen taitoa, työskentelyssä korostuvat harjoitukset ja keskustelu. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista työskentelyyn sekä lyhyen kirjallisen työn (5-8 sivua) kirjoittamista. Kirjallisessa työssä opiskelija soveltaa kurssilla omaksumiaan taitoja omalla tutkimusalallaan.

Ilmoittautuminen: Nettiopsussa. Opetusryhmän koko enintään 40 henkilöä. Valintatapana on arvonta. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Antti Keskinen, Vastaava opettaja

Opetus

31.10.2016 – 21.11.2016

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.