x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ035 Tutkimuksen tiedonhallinta 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Osaamistavoitteet:

Tutkimuksen tiedonhallinta -kurssi perehdyttää tutkimustyön eri vaiheisiin liittyviin systemaattisen tiedonhallinnan prosesseihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • omaa hyvät tiedon hankinta- ja hallintataidot
  • osaa etsiä tieteellistä tietoa johdonmukaisesti ja monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä ja hakumenetelmiä käyttäen; noudattaa lähteiden käytössä hyvää tieteellistä käytäntöä
  • on perehtynyt tutkimusjulkaisujen arviointikäytäntöihin (esim. tärkeimmät bibliometriset indikaattorit) ja huomioi tutkimustyössään lähdemateriaalin ja valitsemansa julkaisukanavan avoimuuden, laadun, ajantasaisuuden, vaikuttavuuden ja kansainvälisyyden
  • tuntee tutkimusdatan hallinnan periaatteet

Kohderyhmä:

Tampereen yliopiston kaikkien yksikköjen väitöskirjatutkijat. Kurssille otetaan korkeintaan 40 osallistujaa.

Sisältö:

Kurssilla perehdytään tiedonhakuun, tietokantoihin, e-aineistoihin sekä lähdeviitteiden ja tutkimusdatan tallentamiseen ja käyttöön. Kurssilla käsitellään myös julkaisujen vaikuttavuutta, julkaisukanavien valintaa ja tutkijaprofiileja sekä keinoja, joilla tutkija voi lisätä omien tutkimustulostensa näkyvyyttä.

Kurssi sisältää lähiopetusta (11 t) sekä kehittämistehtävän.

Opettajat:

Tampereen yliopiston kirjaston ja Yhteiskuntatieteellisen Tietoarkiston tietoasiantuntijat.
Vastuuopettaja raija.aaltonen@uta.fi

Aikataulu: 7.12. -18.12.2016          

  • orientaatioluento: 7.12. klo 12.15-13.00 (luentosali LS K103 Linna-rakennus)
  • moduuli 1: 7.12. klo 13.15-15 (2 ryhmää) kirjaston tietokoneluokat Elina ja Akseli
  • moduuli 2: 8.12. klo 12.15-16  (2 ryhmää) kirjaston tietokoneluokat Elina ja Akseli
  • moduuli 3 (valinnaiset harjoitukset, osallistuttava vähintään kahteen): 9.12. klo 10-12 ja klo 13-15 (Linna ja Arvo-kirjastot), 12.12. klo 12-14 ja klo 14-16 (Linna ja Arvo-kirjastot) sekä 13.12. klo 12-14 ja 14-16 (Linna-kirjasto)

Lisätietoa kurssin sisällöistä, ilmoittautuminen valinnaisiin työpajoihin sekä kehittämistehtävän ohjeet löytyvät kurssin Moodle-alueelta lukukauden alussa. Tiedustelut: raija.aaltonen@uta.fi

Suoritustavat:

Kurssisuoritukseen (1 op) kuuluu aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, perehtyminen kurssiaineistoihin, oman kehittämistehtävän laadinta ja kahden kehittämistehtävän vertaisarviointi.

Ilmoittautuminen:

Kurssille ilmoittaudutaan NettiOpsun kautta, valinnaisiin työpajoihin lisäksi Moodlen kautta (valinnaisista työpajoista lähetetään ilmoittautuneille lisätietoa syyskuussa). Tarvittaessa osallistujat arvotaan. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

Arviointi:  

Hyväksytty/hylätty

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Raija Aaltonen, Vastaava opettaja

Opetus

7.12.2016 – 13.12.2016
Luento-opetus 11 tuntia
Itsenäinen työskentely 16 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.