x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TAYJ032 Tieteellisen artikkelin tehokas kirjoittaminen 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Tutkijakoulu

Yleiskuvaus

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille yleiskäsitys tieteellisten artikkeleiden tehokkaasta kirjoittamisprosessista ja tarjota valmiuksia prosessin hyödyntämiseen omassa julkaisutoiminnassaan.

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu oman julkaisemisuransa eri vaiheissa oleville, kaikkien tieteenalayksikköjen väitöskirjatutkijoille. Kurssi on erityisen hyödyllinen aloitteleville väitöskirjatutkijoille.

Sisältö

Kurssi koostuu avoimesta, artikkelin julkaisun perusasiat läpikäyvästä, luennosta (4 h Pekka Belt), ennakkotehtävästä sekä seminaarityöskentelystä, jonka aikana käydään läpi julkaisemiseen liittyviä käytäntöjä, karikkoja ja kehittymisen keinoja (7 h).

Ohjelma

Kaikki kurssilaiset osallistuvat sekä luentoon että seminaariin. Luento on avoin myös muille kiinnostuneille. Pelkästä luennosta ei myönnetä opintopisteitä.

Ma 28.11.2015 klo 12-16 luento, sali Pinni B1097
 
Luennon aikana käydään läpi seuraavia teemoja:

   - Käytännön vinkkejä tieteellisten artikkeleiden kirjoittamiseen
   - Hyväksyntätodennäköisyyden lisääminen
   - Artikkelin logiikka
   - Artikkelin aloitus ja lopetus
   - Päätoimittajan näkökulma
   - Ryhmädynamiikan hyödyntäminen kirjoittamisessa
   - Kysymyksiä ja vastauksia

Seminaari: ryhmän mukaisesti klo 9.15-16.00
joko

- ti 29.11. (ryhmä 1, sali Linna K112) tai

- ke 30.11.2016 (ryhmä 2, sali Pinni A3103)

Seminaarissa opiskelijat syventävät luennolla opittuja asioita. Ryhmässä opitaan samalla myös muiden tieteenalojen erilaisista käytännöistä.

Kurssille (luennolle ja seminaariin) valituille annetaan ennakkotehtävä.

Kurssisuoritus 2 op sisältää hyväksytyn ennakkotehtävän ja aktiivisen osallistumisen luentoon ja seminaariin.

Ennakkotehtävä:

Lue opas ”Tips for writing scientific journal articles" (http://herkules.oulu.fi/isbn9789514293801/isbn9789514293801.pdf). Valitse omalta alaltasi kohdelehti, jossa voisit julkaista lähitulevaisuudessa. Analysoi alaltasi 2-3 artikkelia, jotka on julkaistu viimeisen parin vuoden aikana. Analysoi artikkelien rakennetta (ei substanssia) vertaamalla sitä artikkelinkirjoittamisoppaassa esitettyyn rakenteeseen. Pohdi, esitetäänkö vastaavat asiat ja esitetäänkö ne samoissa vai eri paikoissa. Kirjaa nämä tiedot ennakkotehtävään. Ennakkotehtävään kirjataan myös osallistujan nimi, oppiala ja tutkimusaihe, julkaisemiseen liittyviä ongelmakohtia sekä teemat, joiden käsittelyä erityisesti toivotaan kurssisisältöön. Ennakkotehtävät lähetetään kurssin Moodle-alueelle viimeistään viikkoa ennen kurssin alkamista.

Osallistujat valmistelevat etukäteen seminaariryhmässä esitettäväksi lyhyen (3-4 diaa) PowerPoint-esityksen ennakkotehtävän rakenneanalyysissä esiin tulleista havainnoistaan. PP-esitystä ei lähetetä Moodleen.

Maksimi osallistujamäärä: luennolle ja seminaariin 18 (2 ryhmää), pelkkä luento on avoin kaikille kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen NettiOpsussa. Kurssilaiset valitaan arpomalla. Valintatieto on ilmoittautumisajan päätyttyä opiskelijan itse tarkistettava NettiOpsusta (Kurssit > Ilmoittautumiset).

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Pekka Belt, Vastaava opettaja
Pirjo Nikander, Muu henkilö
pirjo.nikander[ät]tuni.fi

Opetus

28.11.2016 – 30.11.2016

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.