x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERVAL4 Vanheneminen sosiaalisena ilmiönä 4–6 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on muodostanut käsityksen vanhenemistutkimuksen eri osa-alueista
- osaa tarkastella vanhenemista ja vanhuutta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä
- osaa eritellä vanhenemista yksilöiden henkilökohtaisena kokemuksena
- tuntee terveyden, sosiaalisten suhteiden, yksilöllisen toimijuuden ja palveluiden merkityksen ikäihmisten hyvinvoinnille.

Opettajat

Professori Marja Jylhä, Vastaava opettaja

Opetus

29.8.2016 – 28.5.2017

Oppimateriaalit

On suositeltavaa suorittaa ensin vain kaikille yhteinen kirja. Mikäli samalla tenttikerralla suoritetaan muutakin kirjallisuutta, koko tentti voidaan hyväksyä vain mikäli kaikille yhteinen kirja suoritetaan hyväksyttävästi.

Kaikille yhteinen kirja

Bond J, Peace S, Dittman-Kohli F and Westerhof G (eds). Ageing in society. Sage Publications 2007 (4. ed)  (4 op)

Valinnaiset lisäkirjat

Estes CL, Biggs S and Phillipson C. Social theory, social policy and ageing. A critical introduction. Open University Press 2003 (2 op)

Gilleard C and Higgs P. Contexts of ageing. Class, cohort and community. Polity Press 2005 (2 op)

Kalliomaa-Puha L, Kangas O. Yhteistä ja yksityistä varautumista – vanhusten hoivan tulevaisuus. Kalevi Sorsa –säätiö 2015 (1 op)

Abramson CM. The end game. How inequality shapes our final years? Harvard University Press 2015 (2 op)

Victor C. The social context of ageing. A textbook of gerontology. Routledge 2005 (2 op)

Kiljunen K. Eläkeläisten taitettu itsetunto. Minerva-kustannus 2015 (1op)

Lisätiedot

Ei kontaktiopetusta. Kirjatentit HESn yleisinä tenttipäivinä. Ensin opiskelijan tulee suorittaa kaikille yhteinen kirja, joka antaa 4 opintopistettä. Sen jälkeen opiskelija voi tenttiä valintansa mukaan muita yllämainittuja kirjoja, joista jokainen tuottaa 1-2 opintopistettä. Opettajan kanssa sopimalla tentittäväksi voi valita myös muita kirjoja tai lehtiartikkeleita. Kurssin voi suorittaa sekä suomen että englannin kielellä.