x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERVAL7 Terveyttä viestinnästä- viestintää terveydestä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Kansanterveystieteen maisteriopinnot
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyäsi tunnet terveysviestinnän lähtökohdat, keskeiset tutkimuskohteet ja käsitteet. Ymmärrät viestinnän merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä erilaisissa vuorovaikutussuhteissa (esim. asiakkaan kohtaaminen, mediayhteistyö, kriisiviestintä), osaat analysoida ja arvioida terveysviestinnän soveltamismahdollisuuksia erilaisissa toimintaympäristöissä ja kehittää terveysviestintää tarkoituksenmukaisesti eri kohderyhmille (yksilö, ryhmä, organisaatio).

Koulutuksen aikana osallistujat tekevät moniammatillisina työryhminä terveysviestinnän kehittämistehtävän. Kehittämiskohteet valitaan osallistujien omien ehdotusten pohjalta.

Yleiskuvaus

Keskeiset lähiopetusteemat:

• Terveysviestintä käsitteenä ja tutkimusalueena, terveyskampanjat ja terveyden edistäminen, riski ja epävarmuus: kuka on asiantuntija, kenen sanaan voi luottaa.
• Terveys ja media, sosiaalinen media, kriisiviestintä, lainsäädäntö.
• Vuorovaikutus ja terveys, sosiaalinen tuki, moniammatilliset tiimit- ja ryhmät.
• Viestintä terveydenhuollon ja terveyden edistämisen organisaatioissa, asiakas- ja sidosryhmäviestintä, viestintäsuunnitelmat.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ryhmä täynnä. Varasijoille voi ilmoittautua: heli.parviainen@staff.uta.fi

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Heli Parviainen, Vastaava opettaja
Heli.Parviainen[ät]uta.fi
Katja Joronen, Opettaja
Katja.Joronen[ät]uta.fi

Opetus

12.1.2017 – 28.4.2017
Luento-opetus

Lisätiedot

Lähi- ja etäopiskelujaksot:


1. Orientoiva jakso verkossa 12.1.–8.2.2017
2. Ensimmäinen lähiopetusjakso Tay CMT 9.–10.2.2017
3. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävä 10.2.–8.3.2017
4. Toinen lähiopetusjakso Tay ARVO 9.3.2017 (F211 AB)
5. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävä (jatkuu) 10.3.–5.4.2017
6. Kolmas lähiopetusjakso Tay ARVO 6.4.2017 (A210-211)
7. Etäopiskelujakso; kehittämistehtävien raportointi 7.–28.4.2017

Etäopiskelujaksohin sisältyy oheiskirjallisuuteen perehtymistä, verkkotyöskentelyä (Moodle), lähitapaamisten teemoihin liittyviä analyysitehtäviä sekä moniammatillisena työtyhmänä toteuttava viestinnän kehittämistehtävä.

Koulutuksen järjestävät Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö (HES) ja Viestinnän, median ja teatterin yksikkö (CMT). Koulutus toteutetaan akateemisena moduulina eli osana yksiköiden maisteriopintoja.