x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
DPHSF503 Psykiatria ja mielenterveys 2–5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Jatko-opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Sosiaalipsykiatria
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

2 op kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa määritellä jaksolla esiteltyyn aiheeseen liittyvät käsitteet ja pohtia mielenterveyden ja yhteiskunnan välisiä yhteyksiä aiheeseen liittyen. 5 op kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa lisäksi hakea aiheeseen liittyvää tutkimustietoa ja arvioida sen käyttökelpoisuutta oman tutkimuksensa tai muun tiedontarpeen kannalta.

Yleiskuvaus

Mielenterveyttä ja mielenterveyspalveluita käsittelevä jatkokoulutustapahtuma, joka toteutuu keväisin, sisällöltään vaihtelevana koulutusmoduulina.

 

Moduulin teemoja, jotka vaihtelevat vuosittain:

 

  • Mitä on mielenterveys ja mielenterveyden häiriö
  • Mielenterveyden merkitys ja sen häiriöiden esiintyvyys
  • Mielenterveyspalvelujärjestelmä
  • Mielenterveyden sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet

 

Moduuli toteutetaan keväisin temaattisena 1-2 –päiväisenä seminaarina, jota voidaan hyödyntää muita opintoina täydentävinä tai syventävinä opintoina. Toteutuksesta vastaa sosiaalipsykiatrian ryhmä mutta toteutuksessa on mukana myös muiden oppialojen edustajia. Pyrkimyksenä on tarjota monialainen näkemys kulloinkin käsiteltävästä aiheesta.

 

Kohderyhmä: useiden tieteenalojen jatko-opiskelijat: yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan oppialoilla väitöskirjaa tekevät, psykiatriaan erikoistuvat lääkärit, psykiatrian alalta väitöskirjaa tekevät lääkärit. Lähtökohtana ovat jatko-opinnot yliopistossa. Mikäli tilaa riittää, osallistua voivat myös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan perusopiskelijat, T3-opiskelijat ja ammatillista täydennyskoulutusta tarvitsevat opiskelijat. Osalle opiskelijoista seminaarit saattavat olla maksullisia

 

Moduuleja voi suorittaa sarjana. Toisaalta moduulit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka voi suorittaa yksittäisinä seminaareina. Tästä voivat hyötyä eri alojen opiskelijat, jotka tarvitsevat rajoitetun lisän muihin teoreettisiin opintoihinsa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 19.3.2017 mennessä elomakkeella:

Opettajat

Sami Pirkola, Vastaava opettaja
Sami.Pirkola[ät]uta.fi

Opetus

6.4.2017 – 6.4.2017
Luento-opetus
To 6.4.2017 klo 9-16, Arvo F115

Lisätiedot

TORSTAI 6.4.2017

9.00–9.15 Moduulin avaus. Sosiaalipsykiatrian prof. Sami Pirkola

9.15–10.00 Huono-osaiset – elämän edellytykset   yhteiskunnan pohjalla. Prof. Juho Saari

10.00-10.15 Keskustelua

10.15-11.00 Ongelmien kasaantuminen nuoruusiästä aikuisuuteen. Tutkija Noora Berg.

11.00-11.15 Keskustelua

11.15–12.15 Lounas (omakustanteinen)

12.15-13.00 Raha ja mielenterveys. Prof. Sami Pirkola

13.00-13.45 Jatkokoulutettavien puheenvuorot

Vertaisryhmätoiminnan mahdollisuudet lapsiperheiden syrjäytymisen ehkäisyssä. YTM Eija Eronen

Alkoholiongelman ja depression tunnistaminen pitkäaikaistyöttömillä. LL Kirsti Nurmela

13.45-14.00 Keskustelua

14.00-14.30 Kahvi

14.30-15.15 Kuinka viestiä rakentavasti ja eettisesti syrjäytymisen teemoista. Esittäjä avoin

15.15-15.45 Keskustelua

15.45-16.00 Päivän yhteenveto ja päätössanat. Prof. Sami Pirkola

Koulutus on maksuton jatko-opiskelijoille, erikoistuville lääkäreille ja perustutkinto-opiskelijoille (kiintiö). Muille osallistujille koulutus on maksullinen (100 €). Lisätietoja helena.rantanen@uta.fi

Moduulia voi hyödyntää opintosuorituksena perus- tai jatkotutkintoon seuraavasti:

  1. 1 op: Läsnäolo luennoilla
  2. 2 op: Läsnäolo luennoilla + luentopäiväkirja 5 sivua
  3. 3 op: Läsnäolo luennoilla + luentopäiväkirjan syventäminen tutkimustiedolla ja alustavalla tutkimussuunnitelmalla.
  4. Kurssia anotaan lääkärien erikoistumiskoulutukseksi. Erikoistumisalat lastenpsykiatria, &am