x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERTIETO3 Terveystiedon didaktiikan perusteet 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

- hallitsee terveysoppimisen ja terveystiedon didaktiikan keskeiset lähtökohdat ja erilaiset pedagogiset mallit
- osaa kuvata terveysopetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin keskeiset periaatteet ja arvioida niitä eri näkökulmista
- osaa laatia totuttamiskelpoisen tuntisuunnitelman ja tehdä ydinaineanalyysin
- on perehtynyt tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksiin osana terveystiedon opetusta ja osaa eritellä erilaisten oppimisympäristöjen merkityksiä nuorten maailmassa sekä osana terveysosaamista
- tiedostaa terveysopetukseen sisältyvän eettisen vastuun ja osaa arvioida oman asiantuntijuutensa kehittymistä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliopistonlehtori Anu Katainen, Vastaava opettaja

Opetus

9.3.2017 – 12.5.2017
Luento-opetus
Luennot LS F212
To 9.3.2017 klo 12-15
Ti 14.3.2017 klo 12-15
Ti 21.3.2017 klo 9-12, F212 + ML72
To 13.4.2017 klo 9-12
To 27.4.2017 klo 12-15
To 11.5.2017 klo 10-16, Huom! TILA: A210-211

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Huomaathan, että terveystiedon opintokokonaisuuteen sisältyy kansanterveystieteen perusopinnot ja Terveyden edistäminen -opintojakso. Syventävien terveystiedon opintojaksojen suorittaminen aloitetaan Terveystiedon perusteet -opintojaksolla.