x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA1 Johdatus hoitotieteeseen, Seinäjoki 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata hoitotieteen kehittymisen pääpiirteissään
- osaa määritellä hoitotieteen ja perhehoitotieteen peruskäsitteitä ja mielenkiinnon kohteita

Yleiskuvaus

Sisältö:

- hoitotieteen kehittyminen
- hoitotieteen ja perhehoitotieteen peruskäsitteitä
- hoitotiede tieteenalana

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 klo 10 - 15.11.2016

Opettajat

Mira Palonen, Opettaja

Opetus

31.10.2016 – 12.12.2016
Kirjatentti

Oppimateriaalit

Tenttikirjallisuus:

Eriksson K, Isola A, Kyngäs H. ym. 2012. Hoitotiede. 4. painos. WSOY.

Åstedt-Kurki P, Jussila A-L, Koponen L, Lehto P, Maijala H, Paavilainen R & Potinkara H. 2008. Kohti perheen hyvää hoitamista. WSOY.

HOITOTIEDE LEHTI NUMERO 3, 2012. Kaikki lehden artikkelit.

Lisätiedot

Sähköinen tentti ajalla 31.10.-12.12.2016

(myös mahdolliset uusintatentit suoritetaan tuona ajankohtana, yhteensä 3 suorituskertaa)

Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä:

https://tenttis.uta.fi/login/