x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKAN18 Pro gradu -seminaari 10 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Pro gradu -seminaarin suoritettuaan opiskelija
- tuntee kansanterveystieteen tutkimuskäytäntöjä ja osaa pohtia niiden soveltuvuutta eri tutkimuskysymyksiin
- osaa tehdä toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman, hankkia ja hallita tietoa itsenäisesti sekä rajata tutkimusaineiston, -kysymykset
ja -asetelman mielekkäästi
- ymmärtää tutkimuksen tekemisen prosessiluonteen
- osaa soveltaa opinnäytetyössään tutkimuksen ja tieteellisen kirjoittamisen hyviä käytäntöjä ja tutkimuseettisiä periaatteita
- osaa arvioida tieteellisten lähteiden laatua ja luotettavuutta sekä hyödyllisyyttä
omassa tutkimustyössään
- kykenee arvioimaan eri vaiheissa olevia tieteellisiä töitä ja osaa antaa ja hyödyntää vertaispalautetta
- osaa esitellä omaa tieteellistä työtään suullisesti vertaisyleisölle

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

professori Sami Pirkola, Vastaava opettaja
yliopisto-opettaja Jutta Pulkki, Vastaava opettaja
yliopistonlehtori Lauri Kokkinen, Vastaava opettaja

Opetus

12.9.2016 – 8.12.2016
Luento-opetus
SYYSLUKUKAUSI 2016
Seminaari I
Ma 12.9.2016 klo 12.15-15.15, F208, HUOM! Kaikille yhteinen tapaaminen!
Ma 26.9.2016 klo 12.15-15.15, F208
Ma 17.10.2016 klo 12.00-15.30, F208
Ma 24.10.2016 klo 12.00-15.30, F208
Ma 21.11.2016 klo 12.00-15.30, F208
Ma 28.11.2016 klo 12.00-15.30, F208
To 8.12.2016 klo 12.00-15.30, F208
Seminaari II (toteutuu, jos opiskelijoita enemmän kuin 12)
Ke 28.9.2016 klo 12.15-15.15, F118
Ke 19.10.2016 klo 12.15-15.45, F118
Ke 26.10.2016 klo 12.15-15.45, F118
Ke 23.11.2016 klo 12.15-15.45, F118
Ke 30.11.2016 klo 12.15-15.45, F118
Ke 7.12.2016 klo 12.15-15.45, F208
KEVÄTLUKUKAUSI 2017 (aikatauluun voi tulla vielä muutoksia)
Seminaari I
Ti 24.1.2017 klo 9.15-12.15, RH F206
Ti 21.2.2017 klo 9.15-12.15, RH F206
Ti 14.3.2017 klo 9.15-12.15, RH F206
Ti 4.4.2017 klo 9.15-12.15, RH F206
Ti 11.4.2017 klo 9.15-12.15, RH F206
Ti 25.4.2017 klo 9.15-12.15, RH F206
To 11.5.2017 klo 9.15-15.15, Auditorio F114
Seminaari II
Ma 23.1.2017 klo 12.15-15.15, RH F207
Ma 13.2.2017 klo 12.15-15.15, RH F207
Ma 13.3.2017 klo 12.15-15.15, RH F207
Ma 3.4.2017 klo 12.15-15.15, RH F207
Ma 10.4.2017 klo 12.15-15.15, RH F207
Ma 24.4.2017 klo 12.15-15.15, RH F207
To 11.5.2017 klo 9.15-15.15, Auditorio F114