x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOJ2 Kulttuurien kohtaaminen 2 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata ja arvioida monikulttuurisuuden merkitystä yhteiskunnan eri osa-alueilla
- tunnistaa hyvän monikulttuurisen työpaikan ja esimiestyön piirteitä
- osaa ottaa huomioon maahanmuuttajuuteen, etniseen taustaan ja kulttuuritaustaan liittyviä näkökulmia työskennellessään asiakkaiden, kollegoiden ja eri ammattilaisten kanssa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Marja Kaunonen, Vastaava opettaja

Opetus

16.9.2016 – 14.10.2016
Luento-opetus
Pe 16.9.2016 klo 9-14, Auditorio A109

Oppimateriaalit

Lahti L. 2014. Monikulttuurinen työelämä. Hyväksi ihmiselle, hyväksi bisnekselle. Sanoma Pro, Helsinki. (s. 254).

Artikkeli:

Mulder R, Koivula M, Kaunonen M. 2015. Hoitohenkilökunnan monikulttuurinen osaaminen – pilottitutkimus. Tutkiva Hoitotyö 13(1), 24-34.

Lisätiedot

Opintojaksoon kuuluu sähköinen tentti 19.9- 14.10.2016.