x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERKANP4 Väestön terveys 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Kansanterveystiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee väestön terveyden ja sairauden keskeiset mittarit ja osaa tulkita näillä mittareilla ilmoitettuja tietoja
- tuntee tärkeimmät tietolähteet ja tietää kuinka kuvailevaa kansanterveydellistä tietoa tuotetaan
- osaa kuvata ja eritellä väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä
- tuntee keskeisimpien kansantautien yleisyyden ja osaa kuvata niiden esiintymistä eri väestöryhmissä
- osaa kuvata väestön terveyttä, sen muutostrendejä ja siihen vaikuttavia tekijöitä globaalilla tasolla

Yleiskuvaus

Kurssin luennot (á 90 min) ovat katsottavissa Moodlessa. Lisäksi jaksoon sisältyvät pakolliset lähiopetuksessa toteutettava harjoitus, Moodlessa toteutettavat tehtävät ja tentti.

HUOM. Harjoitusryhmiin ilmoittaudutaan erikseen Moodlessa. Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa 8.9. klo 8:00.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 klo 10 - 24.8.2016

Opettajat

Yliopistonlehtori Susanna Lehtinen-Jacks, Vastaava opettaja

Opetus

7.9.2016 – 20.10.2016
Luento-opetus
Luennot
Ke 7.9.2016 klo 10-12, Auditorio F114 (Arvo, Lääkärinkatu 1)
Ti 13.9.2016 klo 10-12, Auditorio F114 (Arvo, Lääkärinkatu 1)
Ti 20.9.2016 klo 10-12, Auditorio F114 (Arvo, Lääkärinkatu 1)
Ti 27.9.2016 klo 10-12, Auditorio F114 (Arvo, Lääkärinkatu 1)
Ti 4.10.2016 klo 10-12, Auditorio F114 (Arvo, Lääkärinkatu 1)
Ti 11.10.2016 klo 10-12, Auditorio F114 (Arvo, Lääkärinkatu 1)
Harjoitusryhmät
Ti 27.9.2016 klo 14-16, RH A312, ryhmä 1
Ke 28.9.2016 klo 12.30-14, RH A208, ryhmä 2
Ke 28.9.2016 klo 14.30-16, RH A208, ryhmä 3
Ke 28.9.2016 klo 16-18, RH A208, ryhmä 4 , avoimen yliopiston opiskelijoille
Ke 28.9.2016 klo 18-20, RH F208, ryhmä 5, avoimen yliopiston opiskelijoille
TENTTI
To 20.10.2016 klo 16.30-19.30, Auditorio F114

Lisätiedot

Jaksolle voidaan ottaa enintään 50 tutkinto-opiskelijaa, lukion opiskelijaa ja täydennysopintoja suorittavaa opiskelijaa. Etusijalla ovat ne opiskelijat, joille jakso on pakollinen. Avoimen yliopiston opiskelijoiden kiintiö on 30.