x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata laadullisen terveystutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset ominaispiirteet tutkimusprosessin eri vaiheissa
- tunnistaa erilaiset aineistonkeruumenetelmät ja niiden käyttömahdollisuudet terveystieteellisessä tutkimuksessa
- hallitsee laadullisen haastatteluaineiston keräämisen ja aineistolähtöisen sisällönanalyysin perusperiaatteet
- osaa arvioida toteutetun laadullisen terveystutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta
- osaa kuvata laadullisen tutkimusraportin elementit ja raportoida tutkimustuloksia
- ymmärtää laadullisen tutkimuksen merkityksen ja mahdollisuudet terveystieteissä
- osaa hyödyntää laadullisen terveystutkimuksen tuloksia terveyteen liittyvien keskeisten ilmiöiden ja toimintakäytäntöjen tarkastelussa ja kehittämisessä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Yliopistonlehtori Anu Katainen, Vastaava opettaja
Yliopistonlehtori Jari Kylmä, Vastaava opettaja
Yliopisto-opettaja Anna Liisa Aho, Opettaja

Opetus

10.1.2017 – 23.2.2017
Luento-opetus
Luennot
Ti 10.1.2017 klo 12-16, Auditorio F115
Ti 17.1.2017 klo 12-16, ls A210-211
Ma 23.1.2017 klo 12-16, ls A210-211
Pe 27.1.2017 klo 12-16, Auditorio F115
Harjoitukset
Seminaarit, hoitotiede
Ti 31.1.2017 klo 12-15, ml 71/ml 72
Ti 7.2.2017 klo 12-15, ml 71/ml 72
Ti 14.2.2017 klo 12-15, ml 71/ml 72
Harjoitukset, kansanterveystiede
Ke 11.1.2017 klo 10-12.30, rh F215/rh F216
Ti 24.1.2017 klo 12-15, rh F215/rh F216
Ti 7.2.2017 klo 12-15, rh A312/rh A313
Ti 14.2.2017 klo 12-15, rh A312/rh A313
Ti 28.2.2017 klo 12-15, rh A312/rh A313