x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOJ1 Kehittyminen johtajaksi terveydenhuollossa 8 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa johtamisteorioiden ja vertaistuen merkityksen johtamistoiminnassa ja osaa hyödyntää näitä omassa johtamistoiminnassaan
- tuntee terveydenhuoltoa ohjaavan lainsäädännön ja muun ohjeistuksen pääpiirteissään
- kykenee projektityöskentelyn johtamiseen moniammatillisessa yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Marja Kaunonen, Vastaava opettaja

Opetus

1.12.2016 – 26.5.2017
Luento-opetus
Info
To 1.12.2016 klo 10-12, rh A308
Seminaari
Loppuseminaari
Ke 10.5.2017 klo 9-16, ls F212

Lisätiedot

Huom! Info koskee sekä TERHOJ1 että TERHOJ4

opintojaksoja.