x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOI6 Pro gradu -tutkielma ja seminaari 40 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa hoitotieteellisesti mielekkäitä tutkimuskohteita ja osaa suunnitella tutkimusryhmässä toteuttamiskelpoisen ja tieteellisesti perustellun empiirisen tutkimuksen
- hallitsee tutkimussuunnitelman mukaisen aineiston keruun tai valmiin aineiston käytön
- analysoida aineiston sopivilla analyysimenetelmillä
- raportoi tutkimusprosessin hyvää tieteellistä esitystapaa käyttäen
- arvioi kriittisesti toteuttamansa tutkimusprosessin merkitystä, eettisyyttä ja luotettavuutta
- saa valmiuksia tiedeyhteisössä toimimiseen ja palautteen hyödyntämiseen
- esittää perusteltuja ehdotuksia tutkielmansa tulosten käyttöönotolle ja jatkotutkimuksille
- osaa tulkita Turnitin -ohjelman tuottaman raportin
- osaa analysoida aihettaan tiedonhaun kannalta, hakea tietoa monipuolisesti eri tiedonlähteistä ja soveltaa systemaattisia tiedonhankintamenetelmiä omaan aiheeseensa

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Professori Marja Kaunonen, Vastaava opettaja

Opetus

14.9.2016 – 26.5.2017
Seminaari
Marja Kaunosen ja Anna Liisa Ahon jatkava ryhmä
Ke 11.1.2017 klo 12-16, rh B342
Ke 15.2.2017 klo 12-16, rh B342
Ke 15.3.2017 klo 12-16, rh B342
Ma 24.4.2017 klo 12-16, rh B342
Ma 15.5.2017 klo 12-16, ls A207
Päivi Åstedt-Kurjen ja Mira Palosen jatkava ryhmä
Ke 18.1.2017 klo 12-16, rh A312
Ke 15.2.2017 klo 12-16, rh A312
Ke 15.3.2017 klo 12-16, rh A312
Ti 25.4.2017 klo 12-16, rh A312
Ke 17.5.2017 klo 12-16, rh A312
Katja Jorosen ja Anja Rantasen jatkava ryhmä
Ke 18.1.2017 klo 12-16, ls A308
Ke 15.2.2017 klo 12-16, ls A308
Ke 15.3.2017 klo 12-16, rh B241
Ti 11.4.2017 klo 12-16, ls A207
Ke 10.5.2017 klo 12-16, ls A207
Eija Paavilaisen ja Jari Kylmän jatkava ryhmä
Ke 18.1.2017 klo 12-16, rh B342
Ke 8.2.2017 klo 12-16, rh B342
Ke 22.3.2017 klo 12-16, rh B342
Ke 19.4.2017 klo 12-16, rh B342
Ke 17.5.2017 klo 12-16, rh B342
Tarja Suomisen ja Mervi Roosin jatkava ryhmä
Pe 27.1.2017 klo 10-14, ls A207
Pe 17.2.2017 klo 10-14, ls A207
Pe 3.3.2017 klo 10-14, ls A207
Pe 21.4.2017 klo 10-14, ls A207
Pe 19.5.2017 klo 10-14, ls A207
Meeri Koivulan alkava ryhmä
Ke 18.1.2017 klo 12-16, rh A313
Ke 15.2.2017 klo 12-16, rh A313
Ke 15.3.2017 klo 12-16, rh A313
Ma 10.4.2017 klo 12-16, kh C333
To 11.5.2017 klo 12-16, rh F118, HUOM MUUTOS!

Lisätiedot

Gradua aloittaville:

Systemaattisen tiedonhankinnan syventäminen - graduseminaarivaiheeseen kuuluva koulutus.

Torstai 2.2. klo 10.15-13.15

 

Ilmoittautuminen avataan kirjaston sivuilla 16.1. mennessä.

http://libguides.uta.fi/terveystieteet/tiedonhankinnan_koulutukset_hoitotiede