x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOI5 Perhehoitotieteellisen tiedon syventäminen - 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä ja analysoida perhehoitotieteen keskeisiä tutkimuskohteita, teoriankehittämisen menetelmiä ja teorioita
- osaa arvioida ja soveltaa kotimaisen ja kansainvälisen perhehoitotieteellisen tutkimuksen tuloksia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Päivi Åstedt-Kurki, Vastaava opettaja
paivi.astedt-kurki[ät]tuni.fi

Opetus

7.3.2017 – 26.5.2017
Luento-opetus
Infoluento
Ti 7.3.2017 klo 12-15, F025, Keltainen sali, Huom! Läsnäolo infoluennolla välttämätöntä!
Ryhmätentti
Ti 9.5.2017 klo 12-15, ls A210-211

Arviointiperusteet

Ryhmätentti tai yksilösuorituksena sähköinen tentti.

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:

Benzein, E. Hagberg, M. Saveman, B-I.  (redaktörer). Att möta familjer inom vård och omsorg. 2012. Studentlitteratur. Lund.

-

Suoritusvaihtoehto2:

Kurssin voi suorittaa vaihtoehtoisesti kirjatenttinä sähköisessä tentissä

18.4-12.5.2017

Kirjatenttiin ilmoittautuminen avataan 10.4. mennessä (sähköinen tenttipalvelu).

TENTITTÄVÄ MATERIAALI

Ajankohtaiset artikkelit:

Harju, E. ym. Eturauhassyöpäpotilaiden ja heidän läheistensä sairaalassa saama sosiaalinen tuki. Hoitotiede 2011:23(3):218-229.

Hautsalo, K. ym. Asiakkaiden ja heidän läheistensä kokemukset kotihoidosta. Tutkiva hoitotyö 2016:14(1):4-12.

Nieminen, S. ym. Alle kouluikäisen terveen lapsen isän toivo ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Hoitotiede 2016:28(1):17-29.

Palonen, M. ym. Päivystyspoliklinikalta kotiutuvien iäkkäiden potilaiden ohjauksen kehittämiskohteita potilaiden, läheisten ja hoitajien kuvaamana. Gerontologia 2016:2(30): 63-70

Rantanen, A. ym.  Perheiden tuensaanti terveydenhuollossa – pilottitutkimus. Hoitotiede 2010:22(2):141-152.

Vuorenmaa ym. Hoitajien suhtautuminen potilaan perheeseen sairaalassa ja suhtautumista arvioivan FINC_NA -mittarin luotettavuuden arviointi. Hoitotiede 2016:28(2):83-96

Vuori, A. ym. Vähävaraisten lapsiperheiden kokemuksia hyvästä voinnista. Tutkiva Hoitotyö 2013:11(1):24-34.

Åstedt-Kurki, P. Family Nursing Research for Practice: The Finnish Perspective. Journal of Family Nursing 2010:16(3):256-268.

Kirjat:

Svavarsdottir, E. & Jonsdottir, H. (toim.) Family nursing in action. University of  Iceland Press. Reykjavik. 2011:

Sivut 15-51 Bell, J. ym. The illness beliefs model. Creating practice knowledge in family systems nursing for families experiencing illness. 

sekä

Sivut 115-129 Åstedt-Kurki, P. & Kaunonen, M. Family nursing interventions in Finland: Benefits for families.

Friedman, MM,  Bowden VR, Jones, EG. Family nursing. Research, theory, and practice. 2003.Viides tai uudempi painos.

Luvut 7-17.

White, JM & Klein, DM. Family theories. 2008. Kolmas tai uudempi painos.

Lisätiedot

HUOM! Sähköisen tentin tenttimateriaali on vaatimuksena myös suoritusvaihtoehto 1:n tentissä!

Vaadittavat opintosuoritukset:

Osallistuminen opetukseen
- orientaatioluento 3 h (pakollinen)
- osallistuminen tieteelliseen tapahtumaan ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
- tieteellisten artikkeleiden analysointi parityönä
- ryhmätentti

Alkuluennolla annetaan ohjeet kurssin eri vaiheiden ja oppimistehtävien suorittamisessa.

Lähiopetusta max 7 h.