x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOI4 Tilastollisten tutkimusmenetelmien soveltaminen hoitotieteessä 5 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Syventävät opinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee teoriassa ja käytännössä tilastollisen kuvailun ja yleisimmät tilastolliset testit
- osaa raportoida tilastollisten analyysien tuloksia sekä analyysi- että tuloskielellä hoitotieteellisessä tutkimuksessa
- osaa arvioida tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia
- ymmärtää otannan vaikutuksen ja osaa kuvata otoskoon määrittelyyn liittyviä tekijöitä
- osaa kuvata monimuuttujamenetelmiä ja tulkita monimuuttujamenetelmin toteutettuja tutkimuksia

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Riikka Ikonen, Vastaava opettaja

Opetus

14.9.2016 – 21.11.2016
Luento-opetus
Ke 14.9.2016 klo 12-16, ls A210-211, Aloitusinfo, LÄSNÄOLO VÄLTTÄMÄTÖNTÄ!
To 27.10.2016 klo 12-16, ls F217, Monimuuttujaluento
Seminaari
I SEMINAARI
Ke 21.9.2016 klo 9-12, Mikroluokka 72, Ryhmä 1
Ke 21.9.2016 klo 12-15, Mikroluokka 72, Ryhmä 2
II SEMINAARI
Ma 3.10.2016 klo 9-12, Mikroluokka 71, Ryhmä 1
Ma 3.10.2016 klo 12-15, Mikroluokka 71, Ryhmä 2
III SEMINAARI
Ma 10.10.2016 klo 9-12, Mikroluokka 71, Ryhmä 1
Ma 10.10.2016 klo 12-15, Mikroluokka 71, Ryhmä 2
IV SEMINAARI
Ma 17.10.2016 klo 9-12, Mikroluokka 71, Ryhmä 1
Ma 17.10.2016 klo 12-15, Mikroluokka 71, Ryhmä 2
TENTTI
Ma 7.11.2016 klo 9-12, Mikroluokka 71
Ma 7.11.2016 klo 12-15, Mikroluokka 71
Ma 21.11.2016 klo 9-12, Mikroluokka 71