x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä hoitotieteellisen kysymyksen ja toteuttaa pienimuotoisen systemaattisen tiedonhaun (mm. Cinahl)
- osaa kuvata hakuprosessin ja tulokset tiivistelmänä ja suullisena esityksenä
- osaa nimetä ja kuvata näyttöön perustuvan toiminnan lähtökohdat ja systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheet
- osaa etsiä ja kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon ja hoitotyön sovelluksia tieteellisen tiedon pohjalta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Katja Joronen, Vastaava opettaja
Katja.Joronen[ät]uta.fi
Hannele Siltanen, seminaarit, Opettaja
Anna Haataja, seminaarit, Opettaja

Opetus

7.9.2016 – 16.12.2016
Luento-opetus
Ke 7.9.2016 klo 12-16, ls A210-211
Pe 9.9.2016 klo 8.30-11.45, TAMK, Kuntokatu 4, Auditorio R1-01
Seminaari
Seminaarit
Ti 4.10.2016 klo 9-15, rh F118/rh F216
Ti 1.11.2016 klo 9-15, ls A308/rh A313

Lisätiedot

Kurssiin kuuluu TERY4-kurssin osio:

Tiedonhankinnan syventäminen 3 h
- systemaattisen tiedonhaun perusteet, perushaku tieteenalan keskeisessä kansainvälisessä tietokannassa

Aikataulut ja ilmoittautuminen TERY4-kurssin tiedoissa.

Opintojakso järjestetään osana T3-opetuspilottia.