x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (hoitotiede) 10 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen ja opinnäytteen jälkeen opiskelija
- kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita
- kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen
- osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen
- pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta
- osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan
- hallitsee hyvin suomen tai ruotsin kielen taidon
- osaa arvioida omaa oppimistaan.

Yleiskuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät suorita opintojaksoon kuuluvaa kypsyyskoetta

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 klo 10 - 19.8.2016

Opettajat

Mira Palonen, Opettaja

Opetus

Luento-opetus
Aloitusluento
Ke 7.9.2016 klo 15.15-17.45, rh A312, Luokka rh A312 sijaitsee Kaupin kampuksella, Arvo-rakennus, Lääkärinkatu 1
Seminaari
Ke 21.9.2016 klo 15.15-18.45, rh A312
Ke 26.10.2016 klo 15.15-18.45, rh A312
Ke 16.11.2016 klo 17.00-20.30, rh 312
To 8.12.2016 klo 15.15-18.45, rh A312
Kandikonferenssi
La 14.1.2017 klo 10.30-15, luokka 230Y, sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
Seminaarin yhteydessä suoritetaan TERY4 Tiedonhankintataidot -jakson 3. kohta Systemaattinen tiedonhankinta (4 h) ja 4. kohta Viiitteiden hallinta (2 h), opettaja Paula Nissilä
Ti 13.9.2016 klo 16.15-19.30, Tertion opetusluokka B109, Kaupin kampus, Arvo-rakennus
To 15.9.2016 klo 16.15-17.45, Tertion opetusluokka B109