x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA6 Kandidaatin tutkielma ja seminaari (hoitotiede), Seinäjoki 10 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittamisen ja opinnäytteen jälkeen opiskelija
- kykenee itsenäiseen tiedonhankintaan, jossa osaa soveltaa systemaattisen kirjallisuushaun periaatteita
- kykenee aikaisemman tutkimustiedon analysoinnin pohjalta tuottamaan kirjallisuuskatsauksen
- osaa oikeakielisen kirjallisen esitystavan ja tieteellisen suullisen esityksen
- pystyy antamaan ja hyödyntämään palautetta
- osaa ilmaista perehtyneisyytensä opinnäytteensä alaan
- hallitsee hyvin suomen tai ruotsin kielen taidon
- osaa arvioida omaa oppimistaan.

Yleiskuvaus

Avoimen yliopiston opiskelijat eivät suorita opintojaksoon kuuluvaa kypsyyskoetta

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, voidaan kurssille ottaa Pohjanmaan maakunnissa asuvia tutkinto-opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.klo 10 - 19.8.2016

Opettajat

Maaret Vuorenmaa, Opettaja

Opetus

7.9.2016 – 14.1.2017
Luento-opetus
Aloitusluento
Ke 7.9.2016 klo 17.00-19.30, 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
Seminaari
To 22.9.2016 klo 17.00-20.30, 133Y
Ti 25.10.2016 klo 17.00-20.30, 133Y
Ke 16.11.2016 klo 17.00-20.30, 133Y
To 8.12.2016 klo 17.00-20.30, 133Y
Kandikonferenssi
La 14.1.2017 klo 10.30-15.30, luokka 230Y, sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
Seminaarin yhteydessä suoritetaan TERY4 Tiedonhankintataidot -jakson 3. kohta Systemaattinen tiedonhankinta (4 h) ja 4. kohta Viitteiden hallinta (2 h), opettaja Katja Eeli
To 15.9.2016 klo 16.30-20, 331Y (=atk-luokka), Luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
Ke 28.9.2016 klo 16.30-18, 331Y (=atk-luokka)

Lisätiedot

Pakolliset edeltävät opinnot: Aineopintojen loppuvaiheessa. TERHOIA6 Systemaattinen tiedonhaku hoitotieteessä, TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät, TERA2 Terveystieteiden laadulliset tutkimusmenetelmät.