x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERA1 Terveystieteiden tilastolliset tutkimusmenetelmät, Seinäjoki 5 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa tutkimusprosessin eri vaiheet
- osaa soveltaa kurssilla opetettuja tilastomenetelmiä tutkimusaineiston analysoinnissa
- osaa toteuttaa kurssilla esitellyt tilastomenetelmät SPSS-ohjelmiston avulla
- osaa tulkita ja raportoida tilastollisten analyysien tuloksia
- ymmärtää tilastollisen päättelyn vaatimukset ja rajoitteet
- tunnistaa tutkimuksen luotettavuuteen ja metodisiin ratkaisuihin liittyviä tekijöitä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 klo 10 - 13.1.2017

Opettajat

Hanna Koskinen (luennot), Vastaava opettaja
Mervi Roos (harjoitukset), Opettaja

Opetus

27.1.2017 – 9.3.2017
Luento-opetus
Pe 27.1.2017 klo 17-20.30, luokka 133Y, sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
La 28.1.2017 klo 9-14.15, luokka 133Y
Pe 10.2.2017 klo 17-20.30, luokka 303A, sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
La 11.2.2017 klo 9-14.15, luokka 303A
Harjoitukset
Ke 8.2.2017 klo 16.00-20.15, luokka 331Y (=atk-luokka), sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
Ke 15.2.2017 klo 16.00-20.15, luokka 331Y (=atk-luokka)
Ke 22.2.2017 klo 16.00-20.15, luokka 331Y (=atk-luokka)
To 9.3.2017 klo 16.00-20.15, luokka 331Y (=atk-luokka)
TENTIT:
Ma 13.3.2017 klo 17-20, luokka 133Y, Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.
To 6.4.2017 klo 17-20, Frami, Kampusranta 9 C, 2. kerros (HUOM! paikka muuttunut), Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.
To 11.5.2017 klo 12-16, Frami, Kampusranta 9 C , ilmoittautuminen 7 päivää ennen tenttiä NettiRekan kautta osoitteeseen: http://www.uta.fi/opiskelu/nettirekka/

Lisätiedot

Edeltävät opinnot: TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen 4 op ja TERY6 Tilastollisen tutkimuksen perusteet 3 op