x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA4 Johdatus hoitotieteelliseen tutkimukseen, Seinäjoki 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa nimetä ja kuvata laadullisen ja tilastollisen tutkimuksen lähtökohdat ja prosessin vaiheet
- ymmärtää käsitteiden ja teorioiden merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa
- osaa kuvata pääpiirteissään tilastollisen tutkimuksen keskeiset tutkimusasetelmat sekä laadullisen tutkimuksen lajit
- ymmärtää tutkimusetiikan merkityksen hoitotieteellisessä tutkimuksessa

Yleiskuvaus

Opintojakso suoritetaan sähköisenä kirjatenttinä; tentittävä kirjallisuus kohdassa oppimateriaalit. Sähköinen tentti suoritetaan ajalla 16.1.-19.2.2017. Oppimisen tueksi opiskelijoilla on katsottavissa  luentovideot Moodlessa 9.1.alkaen. Kirjautumisohjeet Moodle-alueelle ilmoitetaan kurssille ilmoittautuneille sähköpostitse viimeistään 9.1. 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

24.11.2016 klo 10 - 9.1.2017

Opettajat

Eeva Harju, Opettaja
Eeva.J.Harju[ät]uta.fi

Opetus

9.1.2017 – 19.2.2017

Arviointiperusteet

Tentti arvioidaan numerolla 1-5.

Oppimateriaalit

Hirsjärvi S, Remes P & Sajavaara P. 2014. Tutki ja kirjoita.  19.painos, Tammi, Helsinki.
Tutkimusprosessin liittyvät luvut
1. Tutkimuksen kulku, s. 63–65
5. Metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat, s. 123–166
6.4 Tutkimussuunnitelma, s. 173–176
7. Aineiston hankinnan suunnittelu, s. 177–190
8. Tutkimustyypit ja aineiston keruun perusmenetelmät, s. 191–220

Parahoo K. 2014. Nursing Research. Principles, process and issues. 3rd, Palgrave Macmillan.
Luvut 1-6
1. Research and nursing practice, s. 7–-24
2. Knowledge, science and research, s. 25–41
3. Quantitative research, s. 42–54.
4  Qualitative research, s. 55–77
5. Mixed methods, s. 78–94
6. The research process and ethical issues, s. 95–109
Luvut 8-11
8. Research and theory, s. 134–148
9. Research questions and operational definitions, s. 149–163
10. Research designs, s. 164–-183
11. Experiments, s. 184–210
Luku 15
15. Samples and sampling, s. 259–-279

Andrew S & Halcomb EJ. 2009. Mixed methods for nursing and the health sciences. Wiley-Blackwell.
  Section one: Preliminary considerations
1. Introduction to mixed methods research for nursing and the health sciences, s. 1–-12.
3. Designs for mixed methods research, s. 31–49.

Artikkeli: Aho AL & Kylmä J. 2012. Sensitiivinen tutkimus hoitotieteessä - näkökohtia tutkimusprosessin eri vaiheissa. Hoitotiede 24(4), 271–280. (Saatavilla elektronisesti Elektra-tietokannasta)