x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
TERHOIA3 Hoitotiede tieteenä, Seinäjoki 3 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Terveystieteiden tutkinto-ohjelma
Hoitotiede
Terveystieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee hoitotieteen historialliset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat
- ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen hoitotieteen kehittymisen kannalta
- tiedostaa tieteellisen toiminnat pääperiaatteet hoitotieteen kannalta
- osaa kuvata hoitotieteen tieteenalana pääpiirteissään
- tuntee perhehoitotieteen peruslähtökohdat

Yleiskuvaus

 

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsun kautta. Etusija kurssille on avoimen yliopiston opiskelijoilla. Jos paikkoja jää, kurssille otetaan tutkinto-opiskelijoita.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

11.8.2016 klo 10 - 2.9.2016

Opettajat

Professori Eija Paavilainen, Vastaava opettaja

Opetus

13.9.2016 – 15.11.2016
Luento-opetus
Ma 12.9.2016 klo 16.00-17, luokka 133Y, Alkuinfo aineopintoihin hyväksytyille opiskelijoille (aiheena avoimen opiskelukäytänteet, opetusohjelma, tutkintotavoitteinen opiskelu avoimessa yliopistossa
Hoitotiede tieteenä/Aloitusluento
Ti 13.9.2016 klo 16.30-20, luokka 133Y, Luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu
Seminaari
Hoitotiede tieteenä/seminaarit
Ti 8.11.2016 klo 16.30-20, luokka 133Y
Ti 15.11.2016 klo 16.30-20, luokka 133Y
TERY4 Tiedonhankintataidot -jakson 1. kohta Tiedonhankinnan perusteet (opettaja Katja Eeli)
Ma 12.9.2016 klo 17.00-19.45, luokka 331Y (=atk-luokka), Luokka sijaitsee Seinäjoen AMK, sosiaali-ja terveysalan yksikkö, Keskuskatu 32, D-rappu

Lisätiedot

LÄSNÄOLO OPETUKSESSA PAKOLLISTA