x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
LÄÄKA432 Sotilaslääketiede - Kenttä- ja katastrofilääketieteen perusteet 1 op
Periodit
I Periodi II Periodi III Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Perusopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Lääketieteen yksikkö

Osaamistavoitteet

Kuvata ne sotilaslääketieteen kokonaisuudet, joita yleislääkäriksi opiskelevan tulee osata. Kurssi sisältää Suomen rauhan ajan sotilasterveydenhuollon perusteet (esim. asevelvollisten palveluskelpoisuusluokituksen määrittämisen), sekä poikkeusolojen kenttä- ja katastrofilääketieteen osa-alueet. Lisäksi esitetään kriisinhallinnassa toteutuvan lääkintähuollon perusteet. Kurssi antaa valmiudet perusterveydenhuollossa asevelvollisten ja kriisinhallintajoukkoihin pyrkivien terveydelliseen palveluskelpoisuusarviointiin.

Yleiskuvaus

Kurssin sisältö

Asevelvollisten palveluskelpoisuusluokittelu ja lääkärintodistuksen laatimien (2h)

 Prof Kai Parkkola, TaY

Lääkintäeverstiluutnantti, kenttälääkinnän palveluyksikön johtaja Petteri Harjuvaara:

Puolustusvoimien rauhan- ja sodanaikainen terveydenhuoltojärjestelmä (2h)

LT, ylilääk Tuula Hannila-Handelberg:

Infektiotaudit poikkeusoloissa (2h)

Puolustusvoimien mielenterveystyön ylilääkäri
Mielenterveyden häiriöt poikkeusoloissa (2h)
  

Ylilääkäri, kir,el. Jaakko Keränen:

Sotavammojen erityispiirteet (2h)

Ylilääk, anest.el. Juha Kuosmanen:  
Ensihoito kentällä (2h)

Prof Simo Nikkari:

Biologiset uhkakuvat (2h)

Ylilääk Kari Innilä

C-suojelulääkintä (2h)

Sotilaslääketieteen Keskuksen kansainvälisten asioiden ylilääkäri,

sis.el, Vesa Salonen

Kansainvälisen kriisinhallinnan lääkintähuolto (2h)

Päällikkölääkäri, lääkintämajuri, LT Roope Sovelius:

Tutustumiskäynti erillisen ohjelman mukaisesti Satakunnan lennoston terveydenhuoltoon Pirkkalassa (3h).

 

19.1. klo 15.15-17.00 Arvo F213

26.1. klo 15.15-17.00 Arvo F213

2.2. klo 15.15-17.00 Arvo F213

9.2. klo 15.15-17.00 Arvo F213

16.2. klo 15.15-17.00 Arvo F213

23.2. klo 15.15-17.00 Arvo F213

2.3. klo 15.15-17.00 Arvo F212

9.3. klo 15.15-17.00 Arvo F212

16.3. klo 15.15-17.00 F212

Mahdollinen demonstraatio 20.3. Tämän jälkeen käynti erikseen ilmoitettavana päivänä Satakunnan Lennostossa.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Parkkola Kai, Vastaava opettaja

Opetus

19.1.2017 – 20.3.2017
Luento-opetus 18 tuntia
Kirjatentti 3 tuntia

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Arviointiperusteet

Kurssivaatimuksena on 70% läsnäolo luennoilla ja Duodecimin verkkotentin ”Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi” suorittaminen.

Oppimateriaalit

Menettelytapaohje*

Kyselylomake palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten** (12/2007*)

Puolustusvoimat Lääkärinlausunto terveydentilasta ** (8/2008)

Asevelvollisen Terveystarkastusohje, TTO 2012*

palveluskelpoisuuden arviointi –verkkokurssi*

Kirjallisuus

Sotilasterveydenhuolto. Koskenvuo K (toim.) 1996. Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto.

Kenttälääkintä. Ensihoidon perusteet. Koskenvuo K (toim.) 1993. Pääesikunnan terveydenhuolto-osasto.

Asevelvollisuuslaki

Varusmies***

Asevelvollisuusaika ja –ajan rakenne Suomessa***

Varusmiehen kunto-opas: kestääkö kunto varusmiespalveluksen haasteet***

Varusmies 2014 – Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle***

*www.mil.fi/laitokset/laaketiede

**www.mil.fi/asiointi/lomakkeet

***www.mil.fi

Lisätiedot

Kurssia tarjotaan vähintään kolme vuosikurssia lääketieteen opintoja suorittaneille. Kurssille voidaan ottaa enimmillään n. 50 oppilasta (vierailu Satakunnan Lennostossa asettaa rajoituksen). Vierailuun voivat osallistua kurssilaiset, jotka ovat Suomen kansalaisia. Kurssi järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 25 opiskelijaa.