x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA11 Kvantitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Harjoitukset, ryhmät: varhaiskasv. ja yleinen 4 op
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tiedostaa teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvantitatiivisessa tutkimuksessa
- erottaa kvantitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet sekä ymmärtää tutkimuksen tavoitteena olevan tiedon luonteen
- osaa erottaa erilaiset mitta-asteikot ja käyttää tarkoituksenmukaisia tilastollisia tunnuslukuja havaintoaineiston kuvaamisessa
- hallitsee tilastollisten analyysivälineiden käytön hypoteesin testaamisessa, tuntee niiden käyttötilanteet ja soveltamisedellytykset
- hallitsee havaintoaineiston kuvailuun, hypoteesien testaamiseen ja mittarin luotettavuuden arviointiin liittyvät toiminnot SPSS-ohjelman avulla.

Yleiskuvaus

Max. 20 opiskelijaa/ryhmä

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen NettiOpsussa su 2.10.2016 mennessä.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Opettaja
sirpa.makinen[ät]tuni.fi
Taina Pohjoismäki, Opettaja
Taina.Pohjoismaki[ät]uta.fi
Johanna Lätti, Opettaja
johanna.latti[ät]tuni.fi
Tuukka Tomperi, Opettaja
tuukka.tomperi[ät]tuni.fi

Opetus

13.10.2016 – 9.1.2017
Itsenäinen työskentely 79 tuntia
Harjoitukset 29 tuntia
Mäkisen ryhmä (yleinen ryhmä) Opetus peruuntui.
Pohjoismäen ryhmä 1 (varhaiskasvatuksen opiskelijat etusijalla)
To 13.10.2016 klo 9.15-10.45, Virta ml 53
Ke 9.11.2016 klo 13.15-14.45, Virta ml 53, peruttu
Ke 16.11.2016 klo 12.30-14.00, Virta ml 53, peruttu
Ke 7.12.2016 klo 9.15-10.45, Virta ml 53
Pe 9.12.2016 klo 9.15-10.45, Virta ml 53
Ma 9.1.2017 klo 10.00-11.30, Virta ml 53, PERUTTU
Ma 23.1.2017 klo 10.00-11.30, Virta ml 53, PERUTTU
To 26.1.2017 klo 11.00-12.30, Virta ml 53, PERUTTU
Ke 8.2.2017 klo 14.15-15.45, Virta ml 53
To 9.2.2017 klo 13.15-14.45, Virta ml 53
Ti 21.2.2017 klo 9.00-10.30, Virta ml 53
Ke 22.2.2017 klo 10.15-13.45, Virta 529, opettajana Tuukka Tomperi
Ke 8.3.2017 klo 12.30-14.45, Virta 529, opettajana Tuukka Tomperi
Pe 10.3.2017 klo 10.15-12.30, Linna ml 50, opettajana Johanna Lätti
Ti 11.4.2017 klo 9.00-10.30, Virta ml 53
To 4.5.2017 klo 9.15-11.30, Virta ml 53
Pohjoismäen ryhmä 2 (varhaiskasvatuksen opiskelijat etusijalla)
Pe 14.10.2016 klo 14.15-15.45, Virta ml 53
Ti 8.11.2016 klo 15.15-16.45, Virta ml 53
Ke 16.11.2016 klo 14.15-15.45, Virta ml 53, peruttu
Ke 7.12.2016 klo 11.00-12.30, Virta ml 53
Pe 9.12.2016 klo 11.00-12.30, Virta ml 53
Ke 11.1.2017 klo 10.00-11.30, Virta ml 53
Ma 23.1.2017 klo 12.30-14.00, Virta ml 53, PERUTTU
To 26.1.2017 klo 9.15-10.45, Virta ml 53, PERUTTU
Ke 8.2.2017 klo 10.00-11.30, Virta ml 53
To 9.2.2017 klo 9.15-10.45, Virta ml 53
Ke 22.2.2017 klo 10.00-11.30, Virta ml 53
To 23.2.2017 klo 14.15-16.30, Virta ml 53, opettajana Tuukka Tomperi
Ke 8.3.2017 klo 10.00-12.15, Virta 529, opettajana Johanna Lätti
Ma 10.4.2017 klo 10.00-11.30, Virta ml 53
To 4.5.2017 klo 12.30-14.45, Virta ml 53
Pohjoismäen ryhmä 3 (varhaiskasvatuksen opiskelijat etusijalla)
Pe 14.10.2016 klo 12.30-14.00, Virta ml 53
Ke 9.11.2016 klo 11.00-12.30, Virta ml 53, peruttu
Pe 11.11.2016 klo 10.00-11.30, Virta ml 53, peruttu
To 8.12.2016 klo 10.00-11.30, Virta ml 53
Pe 9.12.2016 klo 13.15-14.45, Virta ml 53
Ke 11.1.2017 klo 12.30-14.00, Virta ml 53
Ti 24.1.2017 klo 9.00-10.30, Virta ml 53, PERUTTU
Pe 27.1.2017 klo 13.15-14.45, Virta ml 53, PERUTTU
Ke 8.2.2017 klo 12.30-14.00, Virta ml 53
To 9.2.2017 klo 11.00-12.30, Virta ml 53
Ke 22.2.2017 klo 12.30-14.00, Virta ml 53
Ke 22.2.2017 klo 14.30-16.00, Virta ml 53, opettajana Tuukka Tomperi
Ke 8.3.2017 klo 13.15-15.30, Virta ml 53, opettajana Johanna Lätti
Pe 10.3.2017 klo 13.15-15.30, Virta ml 53, opettaja Johanna Lätti
Ma 10.4.2017 klo 12.30-14.00, Virta ml 53
Pe 5.5.2017 klo 9.15-11.30, Virta ml 53
Lätin ja Tomperin yhteinen ryhmä (yleinen)
Pe 4.11.2016 klo 11.15-13.30, Virta mikroluokka 53
Pe 11.11.2016 - 16.12.2016 viikoittain klo 11.15-13.30, Virta 529
Pe 13.1.2017 klo 11.15-13.30, Virta 529
Pe 20.1.2017 klo 10-15, Virta 529

Lisätiedot

HUOM! Opetussuunnitelmassa todetaan, että pakollisina edeltävinä opintoina tälle opintojaksolle ovat perusopintojen "KASP5 Kasvatus tieteellisen tutkimuksen kohteena" ja aineopintojen "KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat" -jaksot! Jos sinulta puuttuu KASA10 -jakso, ja haluat aloittaa syksyn aikana KASA11/12 -jakson, ilmoittaudu suorittamaan myös KASA10 -jaksoa!