x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA7 Opetussuunnitelmateoria - Kirjatentti, Seinäjoki 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Seinäjoki
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää opetussuunnitelmien yhteiskunnallis-historiallisen ja poliittisen luonteen,
- kehittää ymmärrystään opetussuunnitelmasta (curriculum) opetustyön sekä organisatorisena että älyllisenä keskuksena,
- tunnistaa ja kykenee kriittisesti arvioimaan opetussuunnitelmiin ja niiden laatimiseen vaikuttavia tiede- ja koulutuspoliittisia tekijöitä,
- ymmärtää keskeisiä oppiaineiden ja ?sisältöjen valintamekanismeja ja niiden suhteisiin vaikuttavia tekijöitä

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 11.8.2016 alkaen.

Opettajat

Helena Rajakaltio, Vastaava opettaja

Opetus

3.10.2016 – 19.5.2017
Itsenäinen työskentely 135 tuntia

Lisätiedot

Suoritetaan sähköisenä kirjallisuustenttinä 3.10.2016-19.5.2017.