x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA12 Kvalitatiivinen tutkimus kasvatustieteissä - Verkkokurssi, klk, avoin yo, paikkoja myös tutkinto-opiskelijoille, Tre 4 op
Myös avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Paikkakunnasta riippumaton opetus
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää teorian, käsitteiden ja havaintojen roolin kvalitatiivisessa tutkimuksessa sekä kvalitatiivisen tutkimuksen erityispiirteet ja tavoitteena olevan tiedon luonteen
- hallitsee kvalitatiivisen tutkimuksen keskeiset tutkimusotteet ja niihin liittyvät aineiston hankinnan, analysoinnin ja tulkinnan periaatteet
- tuntee laadullisen aineiston hankintaan, analyysiin ja havaintojen tulkintaan liittyvät periaatteet.

Yleiskuvaus

Aikataulutettua verkkotyöskentelyä. Osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä verkossa viikoittain.

Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen

Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat NettiOpsun kautta viimeistään ke 11.1.2017. Etusija kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoilla. Tarvittaessa karsinta jonolain perusteella.

Ilmoittautuminen Nettiopsussa on päättynyt

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Avoimen yliopiston opiskelijat ilmoittautuvat avoimen haun kautta hakuaikana.

Opettajat

Sirpa Mäkinen, Vastaava opettaja
Sirpa.H.Makinen[ät]uta.fi

Opetus

13.2.2017 – 28.4.2017
Itsenäinen työskentely 78 tuntia
Harjoitukset 30 tuntia Verkossa

Lisätiedot

Huom. Edeltävinä opintoina vaaditaan: KASA10 Kasvatustieteen metodologiset lähtökohdat 5 op. Toteutetaan kokonaan verkko-opetuksena. Yhteisopetusta (tutkinto-opiskelijat ja avoimen opiskelijat), max 20 opiskelijaa.