x !
Arkistoitu opetusohjelma 2016–2017
Selaat vanhentunutta opetusohjelmaa. Voimassa olevan opetusohjelman löydät täältä.
KASA3 Kasvatushistoria - Kirjatentti, Pori 5 op
Vain avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijoille
Paikkakuntatiedot
Pori
Periodit
I Periodi II Periodi II Periodi IV Periodi
Opetuskieli
suomi
Tyyppi
Aineopinnot
Suoritettavien opintojaksojen kuvaukset opinto-oppaissa
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteiden yksikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- tuntee suomalaisen kasvatuksen ja koulutuksen eri muotojen keskeiset muutosvaiheet poliittisessa ja taloudellisessa kontekstissaan,
- ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen kehityksen kulttuurisia eroja ja
- oppii kasvatushistoriallisen analyysin ja keskustelun perusteita.

Avoimen yliopisto-opetuksen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 11.8.2016 alkaen.

Opettajat

Jenni Pätäri, Vastaava opettaja

Opetus

3.10.2016 – 18.8.2017
Itsenäinen työskentely 135 tuntia

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2016-17 vain kirjatenttinä aikavälillä 3.10.2016 -18.8.2017.

Sähköisessä kirjatentissä tentitään seuraava kirjasarja:

Kasvatuksen ja koulutuksen historia Suomessa –teokset (osat 1-3, Huoneentaulun maailma -1869, Valistus ja koulun penkki 1860-1960, Tiedon ja osaamisen Suomi 1960-).